W obiektywie

Pajęczyna - dzieło sztuki utkane przez naturę

W Paśmie Oblęgorskim,  gdzie las rośnie na czerwonych piaskowcach pokrytych mchem, pająki swe sieci koliste rozciągają i usiadłszy w środku grzeją się w słońcu czekając na śniadanie. J.

W pajęczynie  Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

Gdzie się mglista kończy pajęczyna?
Gdzie się biel jej przerzedzać poczyna?
- W górze pająk - gwiazda czarna,
Gwiazda chciwa,
Tysiącznymi spogląda oczyma...

 

Miedzianka, wycieczkowa propozycja

Jedno z nielicznych wzniesień Gór Świętokrzyskich ze skalną granią. Kopalnictwo  miedzi, srebra i kruszcowe zaczęło się tu w średniowieczu, a zakończyło w połowie ubiegłego wieku. W jej wnętrzu łączą się naturalne jaskinie ze sztolniami, od góry dochodzą do nich szyby, studnie. To tutaj, na początku XX wieku, po raz pierwszy na świecie Stanisław Łaszczyński zastosował własną metodę elektrolitycznego odzysku miedzi.
Na Miedziance i w pobliskich miejscowościach Edmund Niziurski umieścił akcję "Księgi urwisów", według której powstał później film "Tajemnica dzikiego szybu". W ubiegłym roku kręcone tu były niektóre sceny do filmu "Wyklęty".

Świętokrzyskie sosny

SOSNA.

Na złotych piaskach wyrosłaś              [...]
O sosno!         Sięgasz w lazurów gdzieś stropy
Gdzie rdzawe mchy tylko rosną,                                               Ty dumna!
Ty w niebo czoło podniosłaś
O sosno!         Bronisława Ostrowska, poetka młodopolska

Wszystkim przoduje sosna. Jej jest najwięcej i dorasta [...] wspaniałych rozmiarów. Robi wrażenie najbardziej towarzyskiej i uspołecznionej, gdyż częściej od innych skupia się w jednolite bory.    Wacław Sieroszewski, powieściopisarz

Omszony las na mchu

I ziemia omszona, i sosny omszone... Okolice Wólki Wąkopnej pod Rakowem.
 
A w wierszach i skały, i brzozy, i nawet jabłonie są omszone, ale sosny nie.

 

O róży

O róży Zbigniew Herbert ; zdjęcia Jacek Jopowicz

Tadeuszowi Chrzanowskiemu

1

Słodycz ma imię kwiatu -

Drżą kuliste ogrody
zatrzymane nad ziemią
westchnienie odwraca głowę
twarz wiatru przy sztachecie
ścielą się nisko trawy
oczekiwania pora
przyjście zgasi zapachy
przyjście otworzy kolory

drzewa budują kopułę
zielonego spokoju
róża cię woła i tęskni
za tobą zerwany motyl
pęka nitka za nitką
mija chwila za chwilą
pąku zielona larwo
rozchyl

słodycz ma imię: róża

wybuch -
z wnętrza wychodzą
chorążowie purpury
szeregi nieprzeliczone
trębacze zapachów

na długich motylich trąbach
obwołują spełnienie

Paź królowej - Papilio machaon

Paź królowej, motyl który zachwyca chyba wszystkich i którego każdy ogrodnik chciałby zobaczyć w swoim ogrodzie, to największy motyl w Polsce. Rozpiętość  skrzydeł wynosi od 70 do 100 mm. Najwyraźniej zawitał do ogrodu kolegi Jacka Jopowicza.

Księżyc w Kielcach

Powrócił w poniedziałek zaraz po zachodzie słońca, a w środę już trochę podrósł i przywdział lisią czapę.

Maki na wietrze

Maki,  wiersz Zdzisława Dębickiego, poety młodopolskiego  i  zdjęcia kolegi Jacka Jopowicza.

 

Chwieją się w polu maki purpurowe

Jakimś marzącym, sennym, dziwnym chwianiem...

(Drżącymi dłońmi złotą tuląc głowę,

Ktoś dziewczę ze snu zbudził całowaniem...)

 

Strony

Subscribe to RSS - W obiektywie