Nasza historia i działalność


Historia i działalność Stowarzyszenia | Historia szkoły

O nas:

Stowarzyszenie Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach „Żeromszczacy”,      to organizacja społeczna, której działalność finansowana jest wyłącznie ze składek członkowskich, dotacji celowych    i darowizn. Zatrudnia jedynie księgową; wszyscy  członkowie wybieralnych władz pracują społecznie z potrzeby serca. Organizacja istnieje od 1995 roku. Zrzesza absolwentów, którym Szkoła nadal nie jest obojętna i którzy czują się ze sobą związani.

Wszystkich Absolwentów serdecznie zapraszamy  do włączenia się w naszą działalność

i wstępowanie w szeregi Stowarzyszenia. Jest otwarte na Wasze pomysły i działania.

 

Działamy!

 

już prawie dwadzieścia lat. Powstanie organizacji wiąże się z falą inicjatyw i wydarzeń wywołanych obchodami 270-lecia szkoły, zwieńczonych wielkim zjazdem absolwentów we wrześniu 1995 roku. Trudu przeprowadzenia Stowarzyszenia przez wstępny etap organizacyjny do czasu uzyskania przez niego formalnego bytu i wyboru władz – podjęła się 40-osobowa Rada Założycieli, której przewodniczył kol. Krzysztof Degener.

Wypełniając złożony w nasze ręce mandat zaufania, przedstawiamy Koleżankom i Kolegom w imieniu sześciu kolejnych Zarządów sprawozdanie ze stowarzyszeniowej aktywności, opublikowane w księdze pamiątkowej „Żeromszczacy 2010”. Będziemy je uzupełniać po upływie kadencji urzędowania kolejnych Zarządów. Na początek dołączamy szkic informacyjnego aneksu z 2013 roku.

 

Kadencja 1995-1997

Zarząd: prezes – Adam Massalski, wiceprezes – Andrzej Neimitz, skarbnik – Jerzy Matuszyk, sekretarz – Barbara Kozubska, członkowie – Mira Bielecka, Andrzej Kowal, Janusz Łojek. Komisja Rewizyjna: przewodniczący – Janusz Pisowicz, członkowie – Jerzy Król, Tomasz Nawłoka.

 

Pierwsza kadencja Stowarzyszenia poświęcona była przede wszystkim sprawom organizacyjnym i wypracowaniu sposobów wcielania w życie założeń dotyczących pielęgnowania tradycji szkoły i utrwalania pamięci o latach spędzonych przez nas w jej murach. Musieliśmy przekonać też kolegów, że nasza inicjatywa ma charakter trwały, nie była chwilowym zapałem i wynika z potrzeby istnienia takiej organizacji. Dzięki gościnności Zdzisława Ułasiewicza spotykaliśmy się nie tylko w szkole, ale także w salach NOT-u. Bywał wśród nas ówczesny dyrektor liceum pan Marian Szczepanek, który rozumiał i wspierał naszą działalność, zastanawialiśmy się nad formułą stałej współpracy Stowarzyszenia ze szkołą. Janusz Pisowicz zaprojektował znaczek Stowarzyszenia. Nasza praca zaczynała przynosić efekty, pod koniec kadencji była nas już prawie setka.

 

Kadencja 1997-2000

Zarząd: prezes – Jolanta Daniel, wiceprezes – Marek Banasik, skarbnik – Jerzy Matuszyk, sekretarz – Renata Piotrowska-Nawierska, członkowie – Janusz Łojek, Andrzej Neimitz, Inez Zaraska. Komisja Rewizyjna: przewodniczący – Jerzy Król, członkowie – Andrzej Kowal, Tomasz Nawłoka.

 

Próbowaliśmy wprowadzić tradycję stałych towarzyskich spotkań piątkowych, albo przynajmniej wiosenno-letnich i jesiennych, ale propozycje te nie uzyskały akceptacji społeczności “żeromszczaków”.

W czerwcu w naszym kalendarzu pojawił się Tenisowy Piknik Żeromszczaków organizowany w dniu odbywających się Mistrzostw Liceum w Tenisie Ziemnym oraz Mistrzostw Szkół Średnich Kielc w Tenisie Ziemnym. W 1998 roku odbyły się ich pierwsze edycje, w 1999 roku obydwie imprezy zgromadziły ponad 30 uczestników. Pomysłodawcą był nasz kolega Janusz Łojek. Część kosztów tych zawodów pokryło Stowarzyszenie, pozostałe sponsorzy. Z Pikniku Tenisowego skorzystało kilkunastu grających w tenisa “żeromszczaków”.

W listopadzie 1998 w Dniu Patrona Szkoły zorganizowaliśmy spotkanie dla członków stowarzyszenia w pałacyku Zielińskiego, uczestniczyło w nim kilkadziesiąt osób.

Dzięki naszym staraniom Poczta Polska uczciła nasze święto okolicznościowym datownikiem, który przedstawia pomnik Żeromskiego na dziedzińcu naszej szkoły. W czerwcu 1999 Poczta Polska wydała 10 000 kart pocztowych z okazji 275-lecia szkoły.

Wydaliśmy również okolicznościowe gadżety upamiętniające rocznicę powstania szkoły i pięciolecie stowarzyszenia.

18 września tego roku odbyło się spotkanie przy ognisku w Bartkowie koło Zagnańska. Uczestniczyło w nim około 20 osób.

Najbardziej popularną wśród absolwentów imprezą okazał się I Bal Żeromszczaków. 9 stycznia 1999 roku w sali lustrzanej WDK do poloneza stanęło 115 par koleżanek i kolegów mieszkających nie tylko w Kielcach, ale także w Austrii, Stanach Zjednoczonych, a nawet w Republice Południowej Afryki. Bal prowadził nasz szkolny kolega Tomasz Woś, a nieoceniona w jego organizacji była Inez Zych. Odbyły się konkursy: na karykaturę dyrektorów szkoły; najstarszego i najmłodszego uczestnika balu – “Żeroma” i “Żeromszczątko”; mini- i maxi “żeromszczaka”; opowiadania anegdot szkolnych. Atrakcją balu była aukcja prac uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych i świętokrzyskich twórców ludowych. Bal był sukcesem organizacyjnym i finansowym; po rozliczeniu poniesionych kosztów na koncie Stowarzyszenia pozostało kilka tysięcy złotych.

W październiku 1998 roku rozstrzygnęliśmy pierwszy konkurs literacki rozpisany wśród uczniów liceum. Reakcja młodzieży przeszła nasze oczekiwania: wpłynęło ponad 60 prac. Jury złożone z przedstawicieli Stowarzyszenia przyznało pięć nagród, a wyróżnione prace zostały opublikowane w pierwszym almanachu literackim, któremu nadaliśmy tytuł "Żeromszczak". Postanowiliśmy kontynuować konkurs w cyklu dwuletnim.

Współpracowaliśmy również ze szkołą, czego wynikiem była wspólna decyzja, iż corocznie, począwszy od 1998 roku, będziemy nagradzać absolwentów szkoły – olimpijczyków i laureatów konkursów – książkami i dyplomami, które były opatrywane następującą inskrypcją:

Absolwentce / Absolwentowi I LO im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

Szkoły utrwalonej w literaturze, dziejach narodu i w historii Miasta,

na dobre imię, której pracowali wielcy i sławni uczniowie

z życzeniami,

aby sukces zawodowy i osobisty towarzyszył Pani/Panu stale,

szkolne wspomnienia uskrzydlały, a ludzka życzliwość była zawsze

na wyciągnięcie ręki.

Stowarzyszenie zorganizowało mistrzostwa liceum w brydżu sportowym. Odbyły się już dwie edycje mistrzostw. Zwycięzcy otrzymali nagrody.

Na każdym ze spotkań można było kupić opracowany i wydany przez nas srebrny znaczek Stowarzyszenia oraz koszulki “żeromszczaków”. Wydaliśmy również nasz papier firmowy i koperty.

 

Kadencja 2000-2002

Zarząd: prezes – Jolanta Daniel, wiceprezes – Marek Banasik, skarbnik – Jerzy Matuszyk, sekretarz – Inez Zaraska, członkowie – Beata Bartosz, Janusz Pisowicz, Stanisław Szrek. Komisja Rewizyjna: przewodniczący – Jerzy Król, członkowie – Andrzej Kowal, Tomasz Nawłoka.

 

12 lutego 2000 bawiliśmy się na drugim balu “żeromszczaków”. 163 osoby spędziły tę noc na szampańskiej zabawie, uczestnicząc w wielu konkursach, loterii fantowej, aukcji dzieł sztuki.

W listopadzie 2000 roku odbyło się “Spotkanie Pokoleń”.

Uznaliśmy bowiem, że nie będziemy organizować zjazdu absolwentów szkoły, bo tak duże spotkania powinny odbywać się co dziesięć lat, ale co pięć lat powinniśmy organizować spotkania absolwentów.

Ponad 300 uczestników tego spotkania obejrzało film “Syzyfowe prace” (była to prapremiera kielecka), uczestniczyło w spotkaniach z gronem pedagogicznym, wysłuchało koncertu jazzowego “Tria Jagodzińskiego”, uczestniczyło w wieczornym spotkaniu w salach WDK. Z okazji Spotkania Pokoleń wydaliśmy trzecią już księgę pamiątkową. Okładkę zaprojektował nam Rafał Olbiński.

W tych dniach również w Kielcach, w salach Muzeum Narodowego, odbywała się wystawa prac naszego kolegi Rafała Olbińskiego. Na zaproszenie Rafała całe grono uczestniczące w Spotkaniu zwiedziło wystawę, po której oprowadzał nas twórca. Wszyscy uczestnicy dostali plakat autorstwa Rafała.

1 lutego 2001 roku grupa byłych nauczycieli oraz uczniów szkoły: Jolanta Daniel, Jerzy Daniel, Krzysztof Degener, Tadeusz Juszczyk, Zdzisław Kwiatkowski, Andrzej Kowal, Lucjan Łukasik, Jerzy Matuszyk, Rafał Olbiński, Andrzej Orlik, Janusz Pisowicz, Marta Podgórska, Wojciech Podolecki, Marian Szczepanek, Zdzisław Ułasiewicz, Kazimiera Zapałowa, Maciej Zarębski – zawiązała Komitet Organizacyjny dla ufundowania tablicy poświęconej pamięci prof. Antoniego Bieżanka. Zdzisław Kwiatkowski w imieniu Komitetu pisał: Latem 2002 roku minie czterdzieści lat od śmierci dyrektora naszej szkoły Pana Profesora Antoniego Bieżanka, który w pamięci wychowanków zapisał się jako pedagog wielkiej rzetelności i człowiek niepospolity. Chcielibyśmy nasz szacunek i wdzięczność wobec Niego wyrazić ufundowaniem i wmurowaniem w gmachu nowej szkoły, szkoły która została zbudowana dzięki jego staraniom, tablicy poświęconej Jego Osobie.

Po raz kolejny zorganizowaliśmy konkurs literacki, którego najlepsze prace opublikowaliśmy w II Almanachu Literackim "Żeromszczak". Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody dla zwycięzców zostały wręczone w przeddzień Spotkania Pokoleń.

Staraliśmy się wspomagać szkołę. Finansowaliśmy wyjazdy uczniów I LO m.in. do Muzeum Literatury w Warszawie, do Zakopanego na warsztaty teatralne, spotkania z autorami książek, aktorami i wyjazdy na spektakle teatralne.

Dwukrotnie – w czerwcu 2000 i 2001 roku – odbył się Turniej Tenisowy Uczniów Szkół Średnich, któremu za każdym razem towarzyszył piknik absolwentów.

Jak co roku olimpijczycy i laureaci olimpiad tematycznych, absolwenci naszej szkoły, otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe.

Postanowiliśmy, że Stowarzyszenie powinno pomagać organizacyjnie tym rocznikom, które chcą organizować swoje spotkania. Komitetowi Organizacyjnemu Spotkania “Matura’76” – użyczyliśmy naszego konta na czas zbierania opłat.

 

KADENCJA 2002-2005

Zarząd: prezes – Jolanta Daniel, wiceprezes – Stanisław Szrek, skarbnik – Inez Zych, sekretarz – Jerzy Daniel, członkowie – Marek Banasik, Mira Bielecka, Magdalena Helis-Rzepka. Komisja Rewizyjna: przewodniczący – Jerzy Król, członkowie – Andrzej Kowal, Tomasz Nawłoka.

 

Rok 2002 w zapisał się naszej pamięci jako kończący kadencję wieloletniego dyrektora szkoły, Mariana Szczepanka. W imieniu członków Stowarzyszenia, ale także całej społeczności “żeromszczaków”, pożegnaliśmy Pana Dyrektora w obecności grona pedagogicznego. Podziękowaniu za bardzo dobrą współpracę pomiędzy szkołą a Stowarzyszeniem, pełną życzliwości i wzajemnego wsparcia, towarzyszyło wręczenie portretu Dyrektora namalowanego przez artystę malarza Krzysztofa Jackowskiego.

W czerwcu 2002 roku odsłoniliśmy w budynku szkoły tablicę poświęconą Antoniemu Bieżankowi, inicjatorowi budowy nowego gmachu szkoły, dyrektorowi I LO w latach 1947-1962.

Jak zwykle w czerwcu odbył się V Turniej Tenisa Ziemnego Uczniów Szkół Średnich, w którym uczestniczyło ok. 60 uczniów. Grali także absolwenci korzystając z kortów wynajętych przez Stowarzyszenie.

Tradycyjnie też ufundowaliśmy nagrody książkowe i wręczyliśmy dyplomy kilkunastu olimpijczykom, absolwentom szkoły.

Sekretarkę szkoły Panią Edytę Rybę, w uznaniu jej wkładu pracy w działalność organizacyjną Stowarzyszenia, obdarowaliśmy prezentem.

Święta Bożego Narodzenia były okazją do złożenia sobie życzeń, co Zarząd uczynił wysyłając “żeromszczakom” specjalnie na tę okazję zaprojektowane i wydrukowane karty świąteczne.

W grudniu, po raz pierwszy, omawialiśmy na spotkaniu z Panią Dyrektor, plany obchodów 280-lecia Szkoły. Zadeklarowaliśmy ze swojej strony pomoc w uczczeniu rocznicy, w miarę naszych możliwości. Zaproponowaliśmy m.in. ufundowanie tablicy pamiątkowej, nagranie filmu o szkole i jej absolwentach, zaangażowanie się w tworzenie monografii szkoły, zaoferowaliśmy pomoc przy organizowaniu cyklicznych warsztatów i spotkań absolwentów – specjalistów z różnych dziedzin nauki i sztuki z uczniami. Jednocześnie zadeklarowaliśmy, iż członkom Stowarzyszenia przekażemy informację o obchodach i możliwości włączenia się indywidualnego w organizację przedsięwzięcia. Pod koniec roku dowiedzieliśmy się, że powstał Komitet Organizacyjny Obchodów.

W karnawale 2003 roku planowaliśmy organizację kolejnego, trzeciego balu “żeromszczaków”. Niestety, zainteresowanie absolwentów było znikome, więc zrezygnowaliśmy z balu. Podobnie potoczyły się losy wielu bali planowanych w tym czasie w kraju.

Ogłosiliśmy wśród uczniów szkoły trzeci już konkurs literacki, którego pokłosiem było wydanie III Almanachu Literackiego "Żeromszczak" .To wydanie opatrzone było tłumaczeniem na język angielski.

Tradycyjnie w czerwcu odbył się VI Turniej Tenisa Ziemnego Uczniów Szkół Średnich, w którym uczestniczyło ok. 60 uczniów. Grali także absolwenci Stowarzyszenia.

W sierpniu 2003 roku, zgodnie z naszą wcześniejszą deklaracją, Stowarzyszenie ufundowało (wykonanie oraz zamontowanie), zaprojektowane przez Komitet Obchodów Gali Szkolnej – godło szkoły, które umieszczone zostało na frontonie budynku liceum.

W tym roku również, Stowarzyszenie po raz pierwszy ufundowało stypendium, które otrzymała absolwentka Małgorzata Kowalik, studentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Psychologii, zakwalifikowana na studia zagraniczne w Mainz w Niemczech w ramach programu Unii Europejskiej Sokrates / Erasmus.

W 2004 roku tradycyjnie w czerwcu odbył się VII Turniej Tenisa Ziemnego Uczniów Szkół Średnich, w którym uczestniczyło kilkudziesięciu uczniów oraz absolwentów.

Po raz pierwszy Stowarzyszenie wręczyło srebrne maski teatralne absolwentom szkoły wyróżniającym się na polu działalności kulturalnej.

Wspomagaliśmy działalność Klubu Artystycznego Uczniów “Zameczek”. Sfinansowaliśmy gościnne występy kieleckiego teatru “Ecce Homo” na jednym z „Zameczków”.

Umożliwiliśmy absolwentce Patrycji Piróg realizację debiutanckiego filmu “Absolwent”, przedstawiającego sylwetki absolwentów kilku pokoleń jako prologu do filmu profesjonalnego.

Jolanta Daniel

 

KADENCJA 2005-2007

Zarząd: prezes – Maciej Zarębski, wiceprezes – Magdalena Helis-Rzepka, skarbnik – Maciej Szydłowski, sekretarz – Dagmara Głodowicz-Mazurek, członkowie – Mira Bielecka, Irmina Walentynowicz, Janusz Pisowicz. Komisja Rewizyjna: przewodniczący – Andrzej Kowal, członkowie – Wiesława Stajura, Anna Zielińska.

 

Charakter działań każdego zarządu Stowarzyszenia kształtują, poza wymaganiami statutu, pasje tworzących go członków. W kadencji 2005-2007 wyraźnie zaznaczyły się humanistyczne zainteresowania całego zespołu, w tym prezesa Macieja Zarębskiego, lekarza, regionalisty i wydawcy.

Działalność zarządu miała charakter zespołowy. Współpracowaliśmy też z absolwentami niezrzeszonymi w Stowarzyszeniu. Zebrania odbywały się w Szkole Językowej The Guides u kol. Barbary Brożyny, a od września 2005 r. w siedzibie Izby Lekarskiej.

Wiosną 2005 r. zorganizowany został plenerowy zjazd w Ośrodku Regionalizmu w Zagnańsku, w czasie którego przegłosowano zmiany dostosowujące statut Stowarzyszenia do aktualnych przepisów. Cele organizacji poszerzono o propagowanie idei integracji europejskiej oraz pomoc w nawiązywaniu współpracy z uczniami szkół innych krajów. Formy pracy wzbogacono o wydawanie monografii, ksiąg pamiątkowych oraz utworów literackich, których autorami są uczniowie i absolwenci. Wydłużeniu do trzech lat uległ czas trwania kadencji Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Postanowienie to zaczęło obowiązywać od następnej kadencji.

Ogłoszono wyniki kolejnej edycji konkursu literackiego przeprowadzonego wśród uczniów (promocja czwartego już numeru almanachu “Żeromszczak” nastąpiła w czasie szkolnego wieczoru artystycznego tzw. “Zameczka”). Obejrzano film “Absolwent” w reżyserii absolwentki Patrycji Piróg. Swoje programy przedstawiły kabarety szkolne. Kol. Prezes zaprezentował wystawę fotograficzną “Literackie ślady polskości na Litwie". Spotkanie zakończyło się wspólnym grillem.

Dużym sukcesem było uruchomienie przez kol. Wiesławę Stajurę (Szkaradowską) witryny internetowej. Stowarzyszenie wkroczyło tym samym w świat wirtualny. Usprawnił się obieg informacji, łatwiejsze stały kontakty z rozsianymi po kraju i świecie koleżankami i kolegami.

W czerwcu kol. Janusz Łojek zorganizował VIII Mistrzostwa Kielc Licealistów w Tenisie Ziemnym. Turniej od tego roku nosi imię naszego kolegi, dziennikarza Marcina Pawłowskiego. Stowarzyszenie uczestniczyło w finansowaniu turnieju.

W listopadzie wzięliśmy udział w antykwariacie Andrzeja Metzgera w Nocnym Czytaniu Dzieł Żeromskiego z okazji 80 rocznicy śmierci pisarza (uczestniczyło 10 absolwentów lektorów).

Również w listopadzie w Wojewódzkim Domu Kultury obchodziliśmy 50-lecie pracy twórczej kol. Pawła Pierścińskiego. Pokazane fotografie omówił dyrektor Biura Wystaw Artystycznych Marian Rumin, a wiersze z tomiku poetyckiego “Pagór”, wydanego przy udziale Stowarzyszenia, odczytali zaproszeni uczniowie. Kol. Kazimiera Zapałowa i kol. Maciej A. Zarębski zaprezentowali swoje wydawnictwa związane z patronem szkoły i regionem świętokrzyskim. Wysłuchano występu Ilony Sojdy, uczennicy III klasy, laureatki krakowskiego Festiwalu Piosenki Studenckiej.

Na przełomie kwietnia i maja 2006 r. odbyliśmy wycieczkę krajoznawczą na Litwę. Trasa obejmowała Wilno, gdzie spotkaliśmy się z poetką Ireną Duchowską, prezesem kiejdańskiego Koła Polaków, Troki, Kiejdany i Kowno. Wycieczka zorganizowana została razem z Muzeum Narodowym, wzięło w niej udział 15 absolwentów.

W czerwcu wraz z harcerzami z Błękitnego Szczepu Dzieci Gór przygotowaliśmy wycieczkę rowerową zakończoną ogniskiem w Marzyszu. Przewodnikami na dwóch trasach o różnym stopniu trudności byli koledzy: Andrzej Wójcik i Włodek Misztal. Uczestniczyło 11 rowerzystów i 5 harcerzy organizatorów ogniska; wszyscy otrzymali okolicznościowe znaczki zaprojektowane przez kol. Mariusza Brudnika.

Wręczyliśmy, podobnie jak w roku 2005, srebrne maski uczniom kończącym naukę w liceum, a wyróżniającym się na polu artystycznym.

Kolejna autokarowa literacko-krajoznawcza wycieczka na trasie: Kielce–Tokarnia-Małogoszcz–Żarczyce–Nagłowice (Rej!) –Mnichów–Mokrsko–Sobków–Kielce odbyła się jesienią 2006 r. i zgromadziła 15 uczestników.

W tym czasie przeprowadziliśmy też akcję ratowania popiersia naszego Patrona. Stojącego w krzakach we wsi Zielonka koło Iwanisk Żeromskiego wypatrzył kol. Janusz Pisowicz. Okazało się, że jest to kopia fragmentu pomnika, który stoi przed budynkiem szkoły wykonana przez ucznia kieleckiego “Plastyka”. Nabyliśmy popiersie i uroczyście przekazali bratniej szkole – SP im. S. Żeromskiego w Mąchocicach Scholasterii.

1 listopada z inicjatywy kol. Dagmary Głodowicz-Mazurek uczestniczyliśmy w kweście przeprowadzonej na Cmentarzu Starym przez Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Narodowego.

W grudniu spotkaliśmy się w WDK. W programie spotkania znalazł się występ gitarowy uczniów oraz koncert skrzypcowy Ludmiły Worobec-Witek przy akompaniamencie pianisty Artura Jaronia, prezentacja wydawnictwa dedykowanego kol. Pawłowi Pierścińskiemu “Tatarkiewicz o fotografii” oraz relacje absolwentów z krajoznawczych podróży i wycieczek.

W lutym 2007 roku męska delegacja w składzie: Maciej Zarębski, Janusz Pisowicz i Tomasz Zakrzewski odwiedziła w 100-lecie urodzin naszego kolegę, harcmistrza Juliana Hendlera.

Niecodzienne spotkanie uczniów i absolwentów z literacką tradycją szkoły miało miejsce 1 marca. Za sprawą kol. Zdzisława Antolskiego, poety i wydawcy, przypomniano czterech szkolnych poetów z grupy “Gołoborze”, redaktorów przedwojennego pisma “Młodzi idą”: Mariana Przeździka, Jerzego Korey-Krzeczowskiego, Józefa Ozgę Michalskiego i Mariana Sołtysiaka. Powodem spotkania był wydany ostatnio przez Z. Antolskiego reprint tomiku “Gołoborza”. Swoją wiedzą o poetach, ich twórczości i życiu podzielili się goście: prof. Stanisław Żak z Akademii Świętokrzyskiej, Amelia Sołtysiak, bratowa Mariana Sołtysiaka, Leszek Przeździk, syn Mariana Przeździka, Maciej Zarębski prezes Stowarzyszenia oraz pomysłodawca spotkania Zdzisław Antolski.

Zaczęliśmy w tej kadencji gromadzić archiwalia; przekazane z Australii przez kol. Przemka Długosza taśmy magnetofonowe z nagraniami występów szkolnego kabaretu “Bagaż” zostały przegrane na nośnik elektroniczny.

 

Kadencja  2007-2010

Zarząd: prezes – Maciej Ślefarski, wiceprezes – Magdalena Helis-Rzepka, skarbnik – Mariola Michalska, sekretarz – Barbara Kozubska, członkowie – Dagmara Głodowicz-Mazurek, Tomasz Rutczyński, Wiesława Stajura. Komisja Rewizyjna: przewodniczący – Andrzej Zagnieński, członkowie – Maciej Szydłowski, Anna Zielińska.

 

Dzięki kol. Tomaszowi Rutczyńskiemu nasza internetowa witryna wzbogaciła się o stały serwis fotograficzny.

Zacieśniliśmy współpracę ze szkołą, którą kieruje również absolwent, kol. Waldemar Pukalski. Wzorem lat ubiegłych przyznajemy nagrody abiturientom – laureatom lub finalistom olimpiad przedmiotowych, a srebrne maski teatralne uzdolnionym artystycznie twórcom. W uroczystym zakończeniu nauki uczniów klas trzecich w kwietniu 2007 r. uczestniczył prezes Maciej Ślefarski, w 2008 r. Stowarzyszenie reprezentowali kol. Barbara Kozubska i kol. Tomasz Durlej. Z życzeniami sukcesów w dorosłym życiu przekazali olimpijczykom i artystom albumy fotograficzne kol. Pawła Pierścińskiego. W następnym roku nagrody wręczali kol. kol. Tomasz Rutczyński i Magdalena Helis-Rzepka. Kol. Tomek podzielił się z młodzieżą refleksją wskazującą na wartość szkolnych przyjaźni i trwałość więzi, jaka istnieje wśród absolwentów naszej szkoły. Powitał ich też w naszym gronie. W 2010 r. abiturienci. otrzymali od obecnego na uroczystości autora kol. Macieja Zarębskiego opatrzone jego dedykacją albumy “Dwory i pałace w widłach Wisły i Pilicy”.

W 2009 r. przeprowadziliśmy wśród uczniów kolejną edycję konkursu literackiego. Promocja 5 numeru almanachu “Żeromszczak” odbyła się w Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego – w murach szkoły, która była świadkiem rodzenia się licznych literackich talentów. Tradycyjnie już utwory zostały zilustrowane przez uczniów. Wartością numeru były próby translatorskie dokonane przez uczniów i nauczycieli na sześć nauczanych w szkole języków (angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, rosyjski i łacinę). Spotkanie, w którym uczestniczyli autorzy, ilustratorzy, tłumacze, nauczyciele, rodzice i absolwenci prowadził jeden z jurorów konkursu, pracownik Muzeum, poeta Krzysztof Sowiński. Wyróżnione utwory zaprezentował aktor Teatru im. S. Żeromskiego Marcin Brykczyński. Reportaż ze spotkania wyemitowało Radio Kielce.

Zimą 2007 r. powstał szkolny teatr. Pomogliśmy sfinansować warsztaty teatru w Dąbrowie Dolnej, a instruktora – aktorkę Dorotę Anyż uhonorowali srebrną maską.

W marcu 2010, w Roku Chopinowskim, wspólnie z uczniami przygotowaliśmy otwarty dla mieszkańców miasta koncert w Muzeum Narodowym “Żeromszczacy z Chopinem”. Wystąpili szkolni pianiści i recytatorzy.

Na prośbę dyrektora szkoły, dofinansowaliśmy w 2007 r. wycieczkę do Paryża – nagrodę za osiągnięcia w konkursie matematycznym Kangur – uczniowi Romanowi Putowskiemu.

Mogliśmy też już trzykrotnie od 2008 r. wręczyć uczniom stypendium im. Ireny Znojkiewicz w uznaniu ich niepowtarzalności i konsekwencji w rozwijaniu naukowych pasji. Stypendium imienia swojej mamy jako przejaw międzypokoleniowej więzi “żeromszczaków” ustanowił kol. Maciej Znojkiewicz mieszkający obecnie w Kanadzie.

W 2007 r. wspomogliśmy ( zakupem piłek tenisowych i nagrody – grafiki) kolejne Mistrzostwa Kielc Licealistów w Tenisie Ziemnym. W listopadzie 2007 r. zainicjowaliśmy sportową rywalizację koszykarzy. Drużyna prowadzona przez absolwenta Piotra Pawłowskiego rozegrała, ku lekkiemu zdziwieniu uczniów, zwycięskie mecze z reprezentacją Szkoły z okazji kolejnych Dni Patrona i Święta Sportu. Dopiero w bieżącym roku nieznacznie uległa szkolnej reprezentacji. Absolwenci koszykarze wspierają uczniów sportowym sprzętem i strojami. Tę pomoc organizuje kol. Tomasz Durlej.

Wspólnie z Samorządem Uczniowskim i Radą Rodziców stworzyliśmy w 2009 r. parking dla rowerów. Powstał z darowizn absolwentów, uczniów i ich rodziców. Nad wyborem właściwego projektu i jego realizacją czuwał kol. Tomasz Rutczyński.

Kolejną wspólną inicjatywą absolwentów i uczniów jest troska o pamięć o naszych nauczycielach. W dzień Wszystkich Świętych wspólnie zapalamy znicze na ich mogiłach i kwestujemy na Starym Cmentarzu. W grudniu 2008 roku razem z harcerzami pożegnaliśmy kolegę Juliana Hendlera.

Kolejną formą naszej aktywności są “czytania”. Na Łysicy w 2008 r. była to lektura utworów Żeromskiego. W gospodzie “Echa Leśne” koło wsi Występa w lutym 2009 r. czytaliśmy fragmenty ukazujące różne epizody związane z powstaniem styczniowym. Uczestnicy spotkania dzielili się też znanymi z przekazów rodzinnych historiami walk. Spotkanie uzupełniła prezentacja zdjęć przedstawiających powstańcze eksponaty znajdujące się w Muzeum Historii Kielc oraz prezentacja przedmiotów pochodzących z prywatnych zbiorów. Spotkanie przygotowali koledzy Andrzej Dąbrowski i Tomasz Rutczyński. W maju 2009 r. w Antykwariacie Naukowym im. Andrzeja Metzgera przywołaliśmy utwory kolejnego naszego absolwenta- Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Stowarzyszenie aktywnie włączyło się też w obchody 90. rocznicy urodzin pisarza. Kol. Magdalena Helis-Rzepka brała udział w przygotowaniu dwóch wystaw: fotogramów na placu Artystów i wystawy “Gustaw Herling-Grudziński – związki biografii i twórczości z Kielecczyzną” w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej. Liczna grupa członków Stowarzyszenia uczestniczyła w spotkaniu z córką pisarza, Martą Herling i prof. Włodzimierzem Boleckim, znawcą twórczości autora “Innego świata”.

Zaprzyjaźniliśmy się ze Szkołą Podstawową im. S. Żeromskiego w Mąchocicach Scholasterii. Połączyło nas popiersie Patrona, które podarowaliśmy Mąchocicom i przyjaźń z Barbarą Wachowicz. W uznaniu zaangażowania w rozwijanie wiedzy o Patronie i Ziemi Kieleckiej zaprosiliśmy Panią Barbarę do naszego grona. Złotą odznakę Stowarzyszenia wręczył pisarce 1 września 2007 r. w Mąchocicach prezes Maciej Ślefarski i przedstawiciel Rady Założycieli Adam Massalski. Rok później gościliśmy pisarkę z okazji Dni Patrona, a 2 października 2009 r. spotkaliśmy się w czasie uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Centrum Edukacyjnego “Szklany Dom – Dworek S. Żeromskiego” w Ciekotach na tzw. “Żeromszczyźnie”. Nasza obecność na uroczystości pokazuje, że Stowarzyszenie stało się organizacją rozpoznawalną. 2 czerwca 2010 r. nasz kolega Andrzej Dąbrowski reprezentował Stowarzyszenie w pierwszym Wielkim Teście Wiedzy o Kielcach, w którym należało wykazać się znajomością przeszłości i orientacją w bieżącym życiu miasta. Na 320 uczestników zajął 10 miejsce.

Jeszcze jedną sferą naszej aktywności są kontakty koleżeńskie. Z inicjatywy kol. Marioli Michalskiej zaczęliśmy spotykać się 2 września z okazji imienin Stefana Patrona na tzw. “Stefankach”. We wrześniu 2007 r. bukiet z przyniesionych dla “solenizanta” kwiatów został złożony pod pomnikiem Żeromskiego w kieleckim parku, od kolejnego roku bukietem obdarowywany jest Żeromski gimnazjalista stojący przed szkołą. Imieniny mają swój dalszy ciąg. W 2009 r. zwiedziliśmy siedzibę sąsiada – nowo otwartej Biblioteki Wojewódzkiej, odwiedzili źródełko Biruty i dotarli do pałacyku Zielińskiego.

Zaczęliśmy też wspólnie obchodzić Wigilię Bożego Narodzenia. Dwukrotnie spotkaliśmy się w siedzibie zaprzyjaźnionego Domu Kultury “Zameczek”. Była choinka, kolędy, św. Mikołaj z życzeniami i ciepła atmosfera. W bieżącym roku równie przyjacielsko obchodziliśmy Wigilię wspólnie z maturzystami z 1971 roku w gościnie u kol. kol. Aldony i Andrzeja Miszczyków w Centrum Kształcenia “Awans”.

Kontynuujemy majowo-czerwcowe ogniska oraz wycieczki rowerowe i piesze. Dwukrotnie braliśmy udział w tzw. Bodzentyńskim Festiwalu Wędrowania ( rowerzystom udało się nawet przejechać Białym Gościńcem w Puszczy Jodłowej). Jesienią 2009 r. w obserwatorium astronomicznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego podglądaliśmy niebo.

Od 2008 r. kadencję zdominowały jednak prace zjazdowe. Cały Zarząd wszedł w skład Komitetu Organizującego Zjazd. W bieżącym roku upływa też 15 lat od powstania Stowarzyszenia. Nie ukrywam, że są to poważne wyzwania, którym staramy się sprostać.

Magdalena Helis-Rzepka

 

Kadencja   2011 - 2013

Zarząd: prezes – Magdalena Helis-Rzepka, wiceprezes  – Tomasz Rutczyński, skarbnik – Jolanta Stefańska-Amerek, sekretarz – Piotr Szafraniec, członkowie – Iwona Duda, Danuta Jaroszyńska-Ziach, Jarosław Pawłowicz.  Komisja Rewizyjna: przewodniczący – Andrzej Zagnieński, członkowie – Wiesława Stajura, Anna Zielińska.

 

W roku 2010 stowarzyszenie zorganizowało  zjazd absolwentów z okazji 285-lecia Szkoły. Stał się on prawdziwym, nie tylko organizacyjnym, pospolitym ruszeniem. Obchody trwały tydzień. Wzięło w nich udział prawie 700 osób. Najstarszy uczestnik zdawał maturę w 1938 roku, najmłodsi w 2009. Poza spotkaniami, odwiedzinami Szkoły i oczywiście balem zaprezentowaliśmy się kielczanom. Pokazaliśmy cztery wystawy: dwie historyczne, w tym jedną plenerową; biograficzną – absolwenta, lekarza, ostatniego premiera II RP gen. Sławoja Felicjana Składkowskiego oraz plastyczną – pokazującą prace absolwentów i nauczycieli, od fotografii przez malarstwo po tkaninę. Odsłoniliśmy na obu gmachach szkoły, dawnym i obecnym, tablice poświęcone wybitnym absolwentom: S.F. Składkowskiemu oraz partyzantowi z Gór Świętokrzyskich Marianowi Sołtysiakowi „Barabaszowi”. W antykwariacie im. A. Metzgera można było uczestniczyć w lekturze poematu szkolnego z roku 1967 pióra kolegi Andrzeja Barwickiego pt. „Pan Kuchnia”. Peleton żeromszczaków przejechał na rowerach ulicami miasta. Mieszkańcy Kielc mogli też wziąć udział w inaugurującym zjazd koncercie „Żeromszczacy – kielczanom”. Wybiliśmy z okazji zjazdu  monetę – jednego „żeroma”, a kielecka stacja TVP wyemitowała powstały w czasie zjazdu reportaż. Z dużą satysfakcją wymieniam zjazdowe wydawnictwa: księgę pamiątkową (kronika ostatnich lat życia szkoły, noty historyczne, wspomnienia, wykazy absolwentów) oraz opracowany z bibliofilską starannością  tom obejmujący  ilustrowany katalog wystawy plastycznej i absolwencki almanach literacki. Po wielu latach starań udało się także wydać czterotomową, posiadającą wartość naukową monografię, obejmującą: dzieje szkoły do 1945 r. (t.1), kronikę lat powojennych (t.2), słownik biograficzny nauczycieli i wychowanków (t.3) oraz bibliografię (t.4). Warto podkreślić, że wszystkie inicjatywy realizowali sami absolwenci,  dowodząc twórczego charakteru naszego środowiska i jego wielobarwności. Jeszcze raz w tym miejscu w imieniu koleżanek i kolegów z komitetu organizacyjnego zjazdu wszystkim zaangażowanym żeromszczakom, naszym dobroczyńcom i sojusznikom dziękujemy.

 

W obecnej kadencji nadal współpracujemy ze Szkołą i opiekujemy się naszymi młodszymi kolegami. Pamiętamy o święcie nauczycieli w październiku. Tradycyjnie już fundujemy nagrody książkowe olimpijczykom, a srebrne, teatralne maski młodzieży uzdolnionej artystycznie. Przyznajemy dwa typy stypendiów: naukowe im. Ireny Znojkiewicz ustanowione przez absolwenta Macieja Znojkiewicza oraz, od 2011 roku, niekonwencjonalne – dla wyrazistego i trochę szalonego młodego żeromszczaka ufundowane przez członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Od września 2013 roku wypłacamy, ustanowione przez córki zmarłej profesor Marii Lewickiej, stypendium socjalne Jej imienia „dla osoby, która  ma pod górkę”.

We wrześniu 2012 roku w Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego zaprezentowaliśmy kolejny, szósty numer, almanachu literackiego „Żeromszczak”, efekt konkursu literackiego przeprowadzonego wśród uczniów Szkoły, prezentujący też ich wysiłek translatorski i ilustracyjny. Wyróżnieni autorzy mieli okazję skonfrontować się z czytelnikami. Odbyła się prezentacja monografii Szkoły i spotkanie z jej autorami.

W gronie absolwentów spotykamy się na wycieczkach, spotkaniach koleżeńskich i koncertach. Chcielibyśmy, aby organizowane przez nas od stycznia 2012 r. koncerty noworoczne z występem uczniów-młodych muzyków na stałe wpisały się w kalendarz absolwenckich wydarzeń, podobnie jak obchodzone 2 września imieniny Stefana.

W październiku 2013 roku świętowaliśmy w Teatrze im. Stefana Żeromskiego jubileusz sześćdziesięciolecia pisarza, kolegi Zdzisława Antolskiego połączony z prezentacją wydanego przez nas nowego tomu jego  opowiadań  „Furtka w czasie” zilustrowanego przez koleżankę Danutę Jaroszyńską-Ziach.   

W naszej działalności pamiętamy  także o zmarłych nauczycielach i kolegach. Kontynuujemy zbieranie informacji o miejscach ich spoczynku. Corocznie, razem z uczniami, odwiedzamy  je  i  zapalamy  znicze.  Mapa i spis tych miejsc znajduje się na  stronie internetowej w zakładce : „Odeszli od nas”. Od 2012 roku spotykamy się też 1 lub 2 listopada w kościele seminaryjnym pod wezwaniem Trójcy Świętej na  uroczystej mszy świętej odprawianej przez księży absolwentów w intencji wszystkich naszych poprzedników, którzy współtworzyli Szkołę i o nią dbali.

Staramy się reagować na zmieniającą się dynamicznie rzeczywistość wokół stowarzyszenia. Zmodernizowaliśmy witrynę internetową, stworzyliśmy nowe działy tematyczne umożliwiające różnorodny kontakt z absolwentami np. zakładkę: „W obiektywie absolwentów”. Uporządkowaliśmy nasz stan prawno-organizacyjny. Powstały reguły pracy wszystkich ciał stowarzyszenia. Powołana została  kapituła władna przyznawać wyróżnienia : złotą odznakę stowarzyszenia i tytuł honorowego członka. Pierwsze odznaki przyznano byłym prezesom: Adamowi Massalskiemu i Maciejowi Zarębskiemu oraz Wiesławie Stajurze ( Szkaradowskiej) , która otworzyła przed stowarzyszeniem świat Internetu.Kolejne otrzymali w roku następnym fundator stypendiów dla uczniów z pasją, przyjaciel Stowarzyszenia, kol. Maciej Znojkiewicz oraz chluba naszego środowiska fotograf, współtwórca Kieleckiej Szkoły Krajobrazu Paweł Pierściński.

                

Magdalena Helis-Rzepka