Odeszli od nas

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o odejściu naszych koleżanek i kolegów oraz naszych nauczycieli:

 • Stanisława Janusza "Rocha" Komorowskiego-matura 1966, inżyniera metalurga, absolwenta Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, pracownika kontraktowego na Węgrzech i w Niemczech, Przedsiębiorstwa Chemadin w Kielcach i firmy "Kontin", zapalonego turysty, przewodnika świętokrzyskiego, szaradzisty. Zmarł 31.10.2023r. Spoczywa na Cmentarzu Komunalnym w Cedzynie.
 • Jerzego Ułasiewicza-matura 1957, zmarł 16.10.2023 r. Spoczął na Cmentarzu w Cedzynie.
  • Jarosława Leszczyńskiego, etnografa, historyka, przewodnika świętokrzyskiego. Liceum Żeromskiego skończył w 1978 roku. Zawodowo związany był z Muzeum Wsi Kieleckiej, pracował w skansenie w Tokarnia. Posiadał uprawnienia Przodownika Turystyki Pieszej oraz Instruktora Krajoznawstwa Polski. Wielokrotnie wyróżniany, w 2019 r. został Honorowym Przodownikiem Turystyki Pieszej .Zmarł 16 kwietnia 2023 roku. Spoczywa na cmentarzu w Stopnicy.
 • Przemysława Długosza-matura 1976, klasa B matematyczno-fizycznej, inżyniera elektronika, absolwenta Politechniki Warszawskiej. Był harcerzem, należał do Błękitnego Szczepu Dzieci Gór w naszej szkole. W zespole muzycznym "Kask" odpowiadał za obsługę techniczną. Zmarł 1.04.2023 r. w Melbourne w Australii.
 • Stanisława Różańskiego, dyrektora naszego liceum w latach 1983-1989. Zmarł w wieku 81 lat 3.03.2023 r.
 • Jana Czesława Siwka-matura 1965, klasa B z j. niemieckim,  inżyniera po Politechnice Warszawskiej. Był uznanym fachowcem, pracował w polskiej firmie w wielu europejskich krajach. Ostatnie 10 lat mieszkał w Warszawie i tam zmarł 15.12.2022 r. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 28 .12. 2022 o godz. 11.00 na Wólce Węglowej w dzielnicy Bielany w Warszawie.
 • Zbigniewa Zabielskiego- matura 1975, lekarza pediatry, który życie zawodowe związał z Tarnowem. Był absolwentem Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownikiem Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Krakowie, Centrum Usług Medycznych w Lisiej Górze, Przychodni Lekarskiej Medica w Starych Żukowicach i  gabinetu w Tarnowie. Zmarł  6.08. 2022 r., spoczywa na Cmentarzu Komunalnym w Tarnowie-Krzyżu.
 • Heleny Dymurskiej, nauczyciela fizyki w latach 1975-2001. Zmarła 9.01.2022 roku, spoczywa na Cmentarzu Komunalnym w Cedzynie.
 • Andrzeja Głuchowskiego - matura 1956, dr.ks.kanonika, administratora parafii w Witowie, absolwenta Wydziału Budownictwa Politechniki Krakowskiej. Zmarł w wieku 83 lat 8.01.2022, spoczywa na Cmentarzu Starym w Kielcach.
 • Aleksandry Przybylskiej z d.Zarębskiej - matura 1965, lekarza internisty, wieloletniego pracownika Polikliniki MSW w Kielcach. Zmarła  6.10.2021 r. w wieku 74 lat w Chicago, spoczywa na Starym Cmentarzu w Kielcach.
 • Waldemara Szczukiewicza -matura 1957. Zmarł 18.10.2021, spoczywa na Cmentarzu Starym w Kielcach
 • Oskara Gada-matura 2018, studenta 3 roku medycyny. Został pochowany na cmentarzu w Strawczynie.
 • Miry (Mirosławy) Bileckiej z domu Kowalskiej - matura 1964.,wieloletniego pracownika Radia Kielce, w latach 1993-2002 Prezesa i Redaktoar Naczelnego rozgłośni, członka założyciela Stowarzyszenia, spoczywa na Cmentarzu Komunalnym w Cedzynie.
 • Lidii Idzikowskiej, nauczyciela matematyki. Ze szkołą związana była przez 34 lata, od 1956 do 190 roku.
 • Joanny Czarnej z domu Górskiej - matura 1976, nauczyciela biologii w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Chmielniku. Zmarła 12.06.2021 r., spoczywa na cmentarzu w Chmielniku    
 • Jerzego Wojciecha ( Wojtka) Kluźniaka - matura 1959 , absolwenta Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, wieloletniego pracownika Studium Wychowania Fizycznego Politechniki Świętokrzyskiej. Zmarł 7.02.2021, spoczywa na Cmentarzu komunalnym II ( dawny ewangelicki)
 •  Janusza Sury-matura 1971,lekarza chirurga,nauczyciela młodych medyków,podróżnika, erudyty, ucznia słynnej w roczniku klasy IVd. Zmarł 1.02.2021 r., spoczywa na cmentarzu na Bródnie w Warszawie
 • Waldemara Kowalskiego-matura 1968
 • Grzegorza Midaka - matura 1967, absolwenta Akademii Medycznej w Białymstoku, cenionego lekarza rodzinnego w Ośrodkach Zdrowia m.in. w Strawczynie, Zagnańsku i Piekoszowie. Ratując zdrowie i życie pacjentów sam został pokonany przez koronawirusa. Zmarł 15. 11. 2020r, pochowany  na cmentarzu parafialnym w Zagnańsku 28.11.2020r.       
 • Antoniego Artymiaka - matura 1962 (stary Żeromski), Przegrał walkę z koronawirusem 20.10.2020 r. Pochowany w rodzinnym grobie w Jędrzejowie
 • Krystyny Zaborowskiej - nauczyciela biologii w latach 1969-1986 ( zmarła 30.07. 2020 r ), spoczywa na Cmentarzu w Cedzynie
 • Janusza Sieka - matura 1972, ( zmarł 23 lipca 2020 r ) ,pogrzeb 27.07.2020 r.. o godz. 12.00 w kościele p.w. św. Franciszka z Asyżu w Kielcach, spoczywa na Cmentarzu Komunalnym Drugim ( Prawosławnym).
 • Jana Biesagi-matura 1967, inżyniera elektryka, absolwenta kieleckiej Wyższej Szkoły Inżynierskiej -WSI ( zmarł 3 czerwca 2020 r. w Wiedniu, gdzie mieszkał wraz z rodziną od ponad 30 lat ). Pogrzeb 22 czerwca br. w Wiedniu. 
 • Marka Nowaka- matura 1979, ( zmarł 26 stycznia 2020 r.), instruktora ZHP, z-cy Komendanta Błękitnego Szczepu Dzieci Gór ( 1977-1979). Pogrzeb 31 stycznia 2020 o godz. 12.00 w kościele p.w.św. Stanisława Biskupa Męczennika na Barwinku, a następnie na Cmentarzu Nowym w Kielcach.
 • Zbigniewa Kowalczewskiego - matura 1955, ( zmarł 20 grudnia 2018 r.), prof. dr hab. wieloletniego dyrektora Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Instytutu Geologicznego- PIB w Kielcach, wybitnego geologa, społecznika, wykładowcy akademickiego, wieloletniego przewodniczącego Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Kielcach, spoczywa w grobie rodzinnym na Cmentarzu Starym w Kielcach.
 • Władysława Gągola "Włodzia" - matura 1971, kl.D, ( zmarł 18 grudnia 2019r.), absolwenta Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej, w czasach szkolnych koszykarz, członek reprezentacji szkoły,spoczywa na Cmentarzu Cedzyna.
 • Lecha Macijewskiego - matura 1949, inż., wieloletniego dyr. administracyjno-techniczny Muzeum Narodowego w Kielcach ( zmarł 4 października 2018 r.), spoczywa na Cmentarzu Starym w Kielcach.

 • Michała Słabego - matura 1971, spoczywa we Wrocławiu na cmentarzu komunalnym.

 • Ewy Gmur z d. Jopowicz - matura 1975 ( zmarła 18 maja 2018 r.), spoczywa na cmentarzu w Kędzierzynie.

 • Stanisława Ornatowskiego, dyrektora Szkoły w latach 1976 (1 stycznia) -1983 ( 31 sierpnia), zmarł 13.02. 2018 r., spoczywa na Cmentarzu Komunalnym I, obok Cmentarza Starego.

 • Małgorzaty Kendry ( Predeckiej) - matura 1968, ( zmarła 18 sierpnia 2017 r.) , spoczywa na Cmentarzu Nowym w Kielcach.

 • Dariusza Bulskiego - matura 1989,( zmarł w lipcu 2017 r.), spoczywa na cmentarzu w Cedzynie.

 • Jerzego Jermaka - matura 1959, inżyniera, absolwenta Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, ( zmarł w czerwcu 2017 r )., spoczywa na Cmentarzu Prawosławnym w Kielcach.

 • Pawła Pierścińskiego- matura 1956, fotografika, współtwórcy Kieleckiej Szkoły Krajobrazu, ( zmarł 22 maja 2017 r.), spoczywa na Cmentarzu nowym w Kielcach.

 • Katarzyny Rzeszowskej z domu Kozery - matura 2004, ( zmarła w maju 2017 r. ), spoczywa na cmentarzu w Krasocinie.

 • Jerzego Zaremby - nauczyciela matematyki w latach 1969-1999, wicedyrektora Szkoły w latach 1971-1976, ( odszedł 6 maja.2017 r. ), spoczywa na Cmentarzu Starym w Kielcach.

 • Małgorzaty Podgórniak z d.Grzeszczak - matura 1971, ( zmarła w marcu 2017 r. ), spoczywa na Cmentarzu Północnym w Warszawie.

 • Alberta Ślefarskiego - matura 1971, ( zmarł 10.03.2017 r. ), harcerza Błekitnego Szczepu Dzieci Gór, zawodowo związanego z Kolegium Szkół Prywatnych i Wyzszą Szkołą Administracji, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach,  spoczywa na cmentarzu  Piaski w Kielcach.

 • Marty Kozikowskiej - nauczyciela historii w latach 1962-1976, ( zmarła 09.02.2017 r ), spoczywa na Cmentarzu Komunalnym I w Kielcach.

 • Wiesławy Pypeć -  nauczyciela języka rosyjskiego w latach 1997-2004, ( zmarła 2.01.2017 r. w wieku 63 lat), spoczywa na Cmentarzu w Cedzynie w Kielcach.

 • Wojciecha Pawluska - matura 2009, ( zmarł po ciężkiej chorobie 26.11.2016 r. ).

 • Katarzyny Staweckiej - matura 1996, ( zmarła tragicznie 2.11.2016 r.), spoczywa na Cmentarzu Starym w Kielcach.

 • Janusza Purskiego- matura 1981, architekta, wykładowcy Politechniki Krakowskiej, ( zmarł 1.11.2016 r.), spoczywa na Cmentarzu Komunalnym ( dawny Cmentarz Prawosławny) w Kielcach.

 • Urszuli Przeździk -  nauczyciela wychowania technicznego w latach 1963-2000, ( zmarła 15.08. 2016 r.), spoczywa na Cmentarzu Nowym w Kielcach.

 • Bolesława Helisa - matura 1949, inżyniera mechanika, wieloletniego dyrektora do spraw inwestycji w Zakładach Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej "Chemar" w Kielcach, pomysłodawcy, założyciela i dyrektora przedsiębiorstwa "Chemadin", drugiego po II wojnie przewodniczącego samorządu szkolnego, najstarszego w 2016 r. członka Stowarzyszenia   ( zmarł 2.08.2016 r.), spoczywa na cmentarzu w Solcu-Zdroju.

 • Michała Łapińskiego - matura 1959 inżyniera mechanika, eksperta i działacza Kieleckiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich, członka Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa ( zmarł 21.07. 2016 r. ), spoczywa na Cmentarzu Starym w Kielcach.

 • Zdzisławy Sowińskiej-Stojek - matura 1971 ( zmarła 7.07.2016), spoczywa na Cmentarzu Starym w Kielcach.

 • Stanisława Wolnego- nauczyciela wychowania fizycznego w latach 1953-1955, opiekuna szkolnych koszykarzy, późniejszego Pracownika Studium Wychowania Fizycznego Kielecko-Radomskiej Wyższej  Szkoły Inżynierskiej ( dzisiaj Politechnika Świętokrzyska), kapitana lotnictwa ( odszedł 13 maja 2016 r.), spoczywa na Cmentarzu Starym w Kielcach.

 • Zdzisława Ułasiewicza - matura 1962, inżyniera, wieloletniego dyrektora Naczelnej Organizacji Technicznej w Kielcach, członka założyciela  Stowarzyszenia Absolwentów Liceum "Żeromszczacy", odznaczonego Złotą Odznaką Stowarzyszenia ( zmarł 11 maja 2016 r.), spoczywa na Cmantarzu Nowym w Kielcach.

 • Adama Pisowicza - matura 1959, pułkownika lekarza medycyny ( zmarł w Przemyślu 8 lutego 2016 r.), spoczywa w grobowcu rodzinnym na Cmentarzu Starym w Kielcach.

 • Marii Jelińskiej - nauczyciela fizyki w latach 1960-1993, instruktorki harcerskiej, opiekunki Błękitnego Szczepu Dzieci Gór działającego przy szkole, opiekunki szkolnego życia artystycznego- kabaretów Kazik i Bagaż, zespołu muzycznego KASK ( odeszła 2 maja 2016 r.), spoczywa na Cmentarzu Starym w Kielcach

 • Aleksandry Wolny-Niedzielskiej - matura 1974, lekarza pediatry, neurologa, w czasach szkolnych harcerki z Błękitnego Szczepu Dzieci Gór ( zmarła 10 listopada 2015 r.), spoczywa na Cmentarzu Starym w Kielcach.

 • Konstantego Gulińskiego - matura 1959, radcy prawnego ( zmarł 2 sierpnia 2015 r.), spoczywa na Cmentarzu Nowym w Kielcach.

 • Stanisława Kałuży - matura 1965, naukowca fizyka, pracownika Politechniki Świętokrzyskiej (zmarł  14 lipca 2015 r.), spoczywa na Cmentarzu Nowym w Kielcach.

 • Wiesława Sornata - matura 1965, pracownika Wydziału Fizyki UJK ( zmarł 5 lipca 2015 r.), spoczywa w rodzinnym grobowcu na Cmentarzu Starym w Kielcach

 • Czesława Olecha - matura 1949, wybitnego matematyka, naukowca, członka PAN ( zmarł 1 lipca 2015 r)., spoczywa na cmentarzu w Pińczowie

 • Mirosławy Ziółko-Solus - matura 1989, wokalistki harcerskiego  zespołu Wołosatki ( zmarła w czerwcu 2015 r.), spoczywa na cmentarzu w Nieporęcie

 • Jerzego Armańskiego-matura 1959, inż., wieloletniego dyrektora Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, wójt gminy Daleszyce ( zmarł wiosną 2015 r.), spoczywa na cmentarzu w Pierzchnicy

 • Zbigniewa Marcina Kuderowicza - matura 1950, filozofa, nauczyciela akademickiego ( zmarł 27 kwietnia 2015 r.), spoczywa na Cmentarzu Starym

 • Zofii Sadowskiej - nauczyciela języka niemieckiego w latach 1970-1977 ( odeszła 14 kwietnia 2015 r.), spoczywa na Cmentarzu Starym

 • Wojciecha Nowaka- matura 1977, rzeźbiarza ( zmarł 27 grudnia 2014 r. )

 • Ryszarda Masztalerza - matura 1977, inżyniera ( odszedł 30 pażdziernika 2014 r. ), spoczywa na cmentarzu w Cedzynie

 • Marii Bieżanek - matura 1962, córki dyrektora Szkoły z lat  1947- 1961 Antoniego Bieżanka ( odeszła  w sierpniu 2014 r.), spoczywa w grobie rodzinnym na Cmentarzu Starym

 • Zdzisława Kwiatkowskiego-matura 1951, nauczyciela chemii i wicedyrektora w I LO im. S.Żeromskiego w Kielcach  w latach 1955-1961, nauczyciela w Technikum Mechanicznym w Kielcach, wizytatora przedmiotowego z chemii, członka naszego Stowarzyszenia ( odszedł 07.07. 2014 r.), spoczywa na cmentarzu w Cedzynie

 • Wacława Cichockiego - matura 1938 - dr.nauk medycznych, pediatry, pułkownika w stanie spoczynku ( odszedł 28.05.2014 r.), spoczywa na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu

 • Mirosławy Borowieckiej-matura 1966 ( odeszła 29.05.2014 r.- uroczystość żałobna w kościele pw. Św. Wojciecha 31.05 2014 r. o godz.13.00)

 • Felicji Wójcikowej- nauczyciela biologii w latach 1970-1984 ( odeszła 28.04. 2014 r), spoczywa na cmentarzu w Cedzynie

 • księdza Stanisława Sztafrowskiego- nauczyciela religii w ramach pozaszkolnej katechizacji w latach 1961-1963  (odszedł 27.04.2014 r.), pochowany został na Cmentarzu Starym w Kielcach

 • Bogusławy Olszewskiej z d.Ossowskiej - matura 1975 ( odeszła 09.02. 2014 r.- uroczystość żałobna 12.02.2014 o godz.14.00 w kościele pw. Św. Maksymiliana Kolbe w Kielcach, pogrzeb na cmentarzu w Białogonie)

 • Elżbiety German-nauczyciela języka angielskiego w latach 1977-2011 ( zmarła 12.11.2013 r.), spocznie w Ćmielowie

 • Marii Bełzowej-nauczyciela biologii w latach 1976-1993, wicedyrektora szkoły do 1990 r. ( odeszła 05.11.2013 r.)

 • Barbary Nyczaj z d. Jopowicz - matura 1965 (odeszła we wrześniu 2013 r. - uroczystość żałobna 21.09.2013 o godz.11:00 w kościele pw. Ducha Świętego na kieleckim osiedlu Na Stoku )

 • Jerzego Woźniaka - nauczyciela wychowania fizycznego w latach 1974-1982 (odszedł 02.09.2013 r.)

 • Filipa Machowskiego -matura 2013 ( odszedł w sierpniu 2013 r.)

 • Anny Banasik-Nowak z d.Faraś - matura 1977-pracownika  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (odeszła 20.07. 2013 r.)

 • Lidii Tobiasz-Giler - nauczyciela historii w latach 1988-1993 ( odeszła w maju 2013 r.)

 • Marii Lewickiej - nauczyciela języka angielskiego w latach 1962 - 1974 - (odeszła 01.04.2013 r.)

 • Magdaleny Judy - matura 2003 - architekta (odeszła 01.01.2013 r.) 

 • Grażyny Malinowskiej - matura 1976 - psychologa, psychoterapeuty (odeszła 06.05.2012 r.)

 • Andrzeja Fankanowskiego - matura 1949 - inżyniera (odszedł 24.12.2011 r.) - spoczywa we Wrocławiu

 • Jana Goca - matura 1955 - dziennikarza radiowo - telewizyjnego (odszedł 12.01.201r.)

 • Wiktorii Siwoń - nauczycielki języka polskiego w latach 1994-2011 (odeszła 17.10.2011 r.) 

 • Sergiusza Musiatowicza - matura 1951 - inż. lotnictwa (odszedł 09.09.2011 r.)

 • Andrzeja Bobińskiego - matura 1959-inż. absolwenta AGH, członka założyciela naszego stowarzyszenia, radnego Rady Miejskiej w Kielcach i jej przewodniczącego w latach 1993 -1994 (odszedł 26.06.2011 r.)

 • Elżbiety Grzebieniowskiej - Ostachowskiej – matura 1971- architekta, dr. nauk technicznych, pracownika naukowego Politechniki Świętokrzyskiej (odeszła 7.06.2011 r.)

 • Renaty Żejmo z domu Krutul - matura 1984 - lekarza stomatologa (odeszła 19.02.2011 r.)

 • Jana Patulskiego - nauczyciela języka rosyjskiego w latach 1966-1977; wieloletniego opiekuna szkolnych kursów nauki jazdy (odszedł 25.01.2011 r.) 

 • Andrzeja Wójcika -mgr inż. mechanika, przewodnika świętokrzyskiego – matura 1958 (odszedł 13.12.2010 r.).

 • Marii Czarkowskiej - pielęgniarki szkolnej w latach 80. (uroczystość żałobna 16.10.2010 r. o godz. 12:00 w kościele Św Krzyża)

 • Danuty Sobczak - Michałowskiej - nauczyciela wychowania plastycznego w latach 1971-1984 (odeszła 04.07.2010 r.)

 • Małgorzaty Kmiecickiej z domu Król - matura 1976 kl F (uroczystość żałobna 04.03.2010 r. o godz. 14:00 w Kościele par. Miłosierdzia Bożego w Kielcach (osiedle Czarnów, ul. Mieszka I 48 ))

 • Teresy Strzeleckiej z domu Małeczek - matura 1965 (pożegnanie miało miejsce 28.01.2010 r. w Kielcach)

 • Jerzego Czuraja - matura 1969 - artysty malarza i muzyka, absolwenta Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i Warszawie  (odszedł w Pionkach 3 listopada 2009 r.)

 • Jerzego Waysa - matura 1951 - polonisty, dyrektora Technikum Ekonomicznego w Warszawie (odszedł w Warszawie w listopadzie 2009 r.)

 • Krystyny Dziurowej - nauczyciela j. polskiego w latach 1971-1973 i nauczyciela akademickiego (uroczystość żałobna 14.11.2009 r. w Kościele Garnizonowym w Kielcach)

 • Włodzimierza Cedlera - matura 1959 kl. B - działacza sportowego,  długoletniego pracownika Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (odszedł 23.10.2009 r.)

 • Moniki Niechciałkowskiej - matura 2002 - lekarza medycyny (uroczystość żałobna 18.06.2009 r. o godz.15:00 w kościele Św. Wojciecha w Kielcach)

 • Ryszarda Garlickiego - matura 1953 - członka Komitetu Założycielskiego Naszego Stowarzyszenia (uroczystość żałobna marzec 2009)

 • Andrzeja Krzysztofa Małka - matura 1974 - wybitnego chirurga (uroczystość żałobna 23.12.2008 r. o godz. 11:00 w Kościele Matki Bożej królowej Polski w Aninie ul. Rzeżbiarska 46) 

 • Tomasza Wosia – matura 1983 – dziennikarza radiowego, w czasach szkolnych związanego z zespołem KASK (uroczystość żałobna 07.05.2008 r. o godz. 12:00 w Kościele Garnizonowym w Kielcach)

 • Jerzego Sękowskiego - matura 1947 (uroczystość żałobna 28.03.2008 r. o godz. 13:15 w Bazylice Katedralnej w Kielcach)

 • Andrzeja Kaczmarka – matura 1976-artysty kabaretowego (uroczystość żałobna 28.03.2008 r. o godz. 14:00 w kościele pw. Św. Maksymiliana Kolbe w Kielcach)

 • Piotra Dombrowskiego - matura 1972 - architekta (uroczystość żałobna 11 sierpnia 2007 r. o godz. 13:00 w kościele NMP w Kielcach)

 • Jerzego Korey-Krzeczowskiego- matura 1939-naukowca, pisarza, założyciela prywatnej wyzszej uczelni w Kanadzie Canadian School of Management, autora tomików poezji, powieści Barwy młodości, książki eseistycznej Powracam tu z własnej woli, tomów wspomnień, w czasach szkolnych redaktora szkolnego pisma Młodzi idą, jego wiersze znalazły się w wydanym wówczas z pomocą Zrzeszenia Rodzicielskiego tomie Gołoborze ( zmarł w Toronto 30.01.2007 r.)

 • Anny Nowaczek-Kępki - matura 1972- mgr biologii, harcerki z klasy " D" ( odeszła 19.02.2004 r.)