Cmentarze

Chcąc pomóc w odnajdywaniu grobów nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów zamieszczamy  plany kieleckich cmentarzy z naniesionymi przez nas informacjami. Zamieszczamy też plan warszawskiego Cmentarza Ewangelicko-Reformowanego, na którym spoczywa Stefan Żeromski. Prosimy wszystkich, którzy mają wiedzę o miejscach spoczynku żeromszczaków o informacje i kontakt z kolegą Tomaszem Rutczyńskim ( tel. 602 274 018 , e-mail  zarzad@zeromszczacy.pl) .