Historia i działalność Stowarzyszenia

Cmentarze

Chcąc pomóc w odnajdywaniu grobów nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów zamieszczamy  plany kieleckich cmentarzy z naniesionymi przez nas informacjami. Zamieszczamy też plan warszawskiego Cmentarza Ewangelicko-Reformowanego, na którym spoczywa Stefan Żeromski. Prosimy wszystkich, którzy mają wiedzę o miejscach spoczynku żeromszczaków o informacje i kontakt z kolegą Tomaszem Rutczyńskim ( tel. 602 274 018 , e-mail  zarzad@zeromszczacy.pl) .

 

Z życia Stowarzyszenia- wystawa fotograficzna

Prezentujemy wystawę przygotowaną na okoliczność Spotkania Pokoleń 2015 przez Andrzeja Domonia i Magdę Helis-Rzepkę  dokumentującą 20 lat działalności Stowarzyszenia. Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Stowarzyszenia, a wykonali je : Andrzej Domoń, Dagmara Głodowicz,Tomasz Rutczyński, Andrzej Szmidt, Anna Zielińska.

20 lat Stowarzyszenia-kalendarium działalności

Kalendarium

20 lat Stowarzyszenia Absolwentów Szkoły „Żeromszczacy”

Kadencja 1995-1997

Zarząd: prezes – Adam Massalski, wiceprezes – Andrzej Neimitz, sekretarz – Barbara Kozubska, skarbnik – Jerzy Matuszyk, członkowie: Mira Bielecka, Andrzej Kowal, Janusz Łojek. Komisja Rewizyjna: Janusz Pisowicz, Tomasz Nawłoka, Jerzy Król. Przewodniczący Rady Założycieli: Krzysztof Degener.

Zjazd absolwentów z okazji 270. rocznicy powstania szkoły (wrzesień 1995) przygotowany przez komitet organizacyjny pod przewodnictwem kol. Janusza Łojka i Inez Zaraski staje się zjazdem założycielskim stowarzyszenia. Na program zjazdu składa się m.in.: odsłonięcie na pierwszym gmachu szkoły tablicy ukazującej etapy rozwoju szkoły, spotkanie koleżeńskie w hali „Błękitnych”, uhonorowanie wybitnych nauczycieli, przedstawienie typu „światło i dźwięk” w wykonaniu uczniów – ilustrujące dzieje szkoły, koncert w WDK w wykonaniu uczniów i reaktywowanego po latach kabaretu „Bagaż”. Wydana zostaje księga pamiątkowa pod redakcją Jerzego Daniela.

Nasza historia i działalność

O nas:

Stowarzyszenie Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach „Żeromszczacy”,      to organizacja społeczna, której działalność finansowana jest wyłącznie ze składek członkowskich, dotacji celowych    i darowizn. Zatrudnia jedynie księgową; wszyscy  członkowie wybieralnych władz pracują społecznie z potrzeby serca. Organizacja istnieje od 1995 roku. Zrzesza absolwentów, którym Szkoła nadal nie jest obojętna i którzy czują się ze sobą związani.

Wszystkich Absolwentów serdecznie zapraszamy  do włączenia się w naszą działalność

i wstępowanie w szeregi Stowarzyszenia. Jest otwarte na Wasze pomysły i działania.

Nie tylko w kamieniu zapisane

 Magdalena Helis-Rzepka tekst, Andrzej Domoń zdjęcia

Nie tylko w kamieniu zapisane

Poniższy tekst jest próbą zapisania panującej, właściwie od początku istnienia szkoły, pamięci o tych, którzy ją współtworzyli i z którymi związane były przeżycia wielu pokoleń uczniów i nauczycieli. Ta pamięć  to przecież  jedna  z istotnych  okoliczności determinujących powstanie  i charakter naszego stowarzyszenia.

Subscribe to RSS - Historia i działalność Stowarzyszenia