Z życia Stowarzyszenia

Pamiętamy

Świadomość tradycji, wiedza o  nauczycielach i uczniach, którzy tworzyli naszą szkołę jest dla poczucia z nią więzi ważna. Dobrze wiedzieć, kto się w naszej szkole kształtował, przez kogo był  uczony i co z tą wiedzą zrobił. Dobrze uświadomić sobie do jakiego środowiska przynależymy. W przeddzień Wszystkich Świętych szczególnie ożywa pamięć o Profesorach i Absolwentach, o Koleżankach i Kolegach, których wśród nas dzisiaj nie ma. Stowarzyszenie postanowiło pomóc uczniom szkoły świadomie podjąć  naszą inicjatywę odwiedzania mogił ich porzedników  i zpalania światełka pamięci.  W ciągu  trzeciego tygodnia października koledzy historycy z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, profesorowie: Adam Massalski i Jerzy Szczepański oraz kolega Tomasz Rutczyński, który gromadzi informacje o miejscach pochówku nauczycieli i absolwentów, dzielili się swoją wiedzą na godzinach wychowawczych z uczniami klas pierwszych i drugich. Opowiadali o postaciach historycznych, wspominali swoich Kolegów i Profesorów.

Msza św. w intencji pokoleń żeromszczaków 2.11.2016 r.

Koleżanki i Koledzy, 2 listopda br., w środę, w kościele seminaryjnym pod wezwaniem Trójcy Świętej ( przy dawnym gmachu liceum) zostanie przez księży absolwentów odprawiona Msza św. w intencji zmarłych Profesorów, Absolwentów, Pracowników, Uczniów- tych wszystkich, którzy przez kilka stuleci tworzyli naszą szkołę i o nią dbali. Zapraszamy do udziału i modlitwy. Zarząd Stowarzyszenia

      

Kwesta na Cmentarzu Starym w Kielcach 1.11.2016 r.

Kontynuujemy udział w kweście na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków na cmentarzach kieleckich.Organizatorem jest jak co roku  Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Narodowego. Kwestujemy razem     z uczniami szkoły 1 listopada od godz. 9.00 na Cmentarzu Starym. Zapraszamy do udziału. Zarząd Stowarzyszenia

Dzień Nauczyciela

W codziennym zabieganiu przynajmniej jednego dnia w roku, pamiętamy o naszych Nauczycielach, Wychowawcach, Mistrzach, Przyjaciołach. Dzień Nauczyciela wywołuje u wielu z nas spojrzenie w przeszłość. Widzimy wtedy, ile Im zawdzięczamy , ile dzięki Nim wiemy.  Inaczej, pewnie mądrzej,  z większym sentymentem i zrozumieniem wspominamy wzajemne relacje i wspólnie spędzone chwile. Tą świadomością w przeddzień Dnia Edukacji Narodowej  podzielił się w naszym imieniu z uczącymi nauczycielami kolega Szymon Żaba- Żabiński. A uczniowie w osobach swoich przedstawicieli z Samorządu Szkolnego starali się poprawić nauczycielski nastój i wzmocnić  siły przekazujac kosz herbaciano-kawowych obfitości..

Spacerowycieczka Pasmem Posłowickim

Wygląda na to, że pierwsza sobota października może być ostatnią pogodną w tym miesiącu. Wycieczka po kilku wzniesieniach Pasma Posłowickiego: Kamiennej, Bugalance, Ostrej i Pierścienicy pokazała, dzięki koledze Jackowi Jopowiczowi,  jak ciekawe i róznorodne miejsca leżą na wyciagnięcie ręki od centrum miasta. Kto wie, że w rezerwacie  Biesak-Białogon na górze Kamiennej odsłonięte są najstarsze skały z naszego regionu, a samo wzniesienie i jeziorko  w wyrobisku dawnego kamieniołomu miejscowi nazywają Kamionką? Kto zna historię inż. Foltańskiego, którego imię nosi kolejna góra Pasma Posłowickiego, albo historię kapliczki "Pod Obrazikiem" czy tragedii z czasów ostatniej wojny, z którą również związany jest pomnik na Stadionie ? A ciekawostki przyrodnicze- ślimaki, huby, rośliny? Zapis cząstki tych wrażeń zawiera wierszyk Janusza i  zdjęcia:

RAJD ŻEROMSZCZAKÓW - 01.10.2016

Grupa niezbyt obszerna, ale jest szefowa,

przez koleżeństwo „Rocha” dyrektorem zwana,

Pasmo Posłowickie gotowa trawersować,

marszruta Jacka solidnie przygotowana.

 

Pokłon przy Pomniku Wdzięczności w Białogonie,

Griloognisko w relacji organizatora, kolegi Andrzeja Domonia

Griloognisko  zgromadziło 40 osób. Było ok. Cieszy fakt uczestniczenia koleżanek i kolegów z Afryki, Kanady, Kutna, Będzina, Skarżyska, Krakowa, Warszawy. Słaby wynik osiągnęły Kielce  z uwagi na trudny dojazd… Licznie przybyli  „Żeromszczacy” pod wodzą M. Helis i T. Rutczyńskiego wspierając nas duchowo i finansowo za co serdecznie dziękujemy. Grill nowej generacji –  dzieło osobiste gospodarza imprezy  R. Ostachowskigo zdał znakomicie egzamin.

Widzimy się za rok kiedy to przypada 50-ta rocznica rozpoczęcia szkoły. [maturalnego  rocznika 1971 ]
 
                                                                                            Andrzej Domoń

Za tlenem czyli spacerowycieczka do jeziorek w Paśmie Posłowickim

1 października 2016 r. kolega Jacek Jopowicz poprowadzi bez względu na pogodę ( a ma być do 24 stopni ciepła!!) wycieczkę dł. ok. 5 km ( mniej więcej 4- godzinną) do dwóch jeziorek Pasma Posłowickiego. Start z przystanku MPK Kielce Białogon na ul. Krakowskiej ( na wprost stacji benzynowej i Agromy) o godz. 10.15, bo tak w sobotę dojeżdżają miejskie autobusy. Szczegółowe informacje w liście Jacka poniżej:

Stypedium językowe w szkole "The Guides" będzie kontynuowane

Z przyjemnością informujemy o decyzji fundatorki stypendium, koleżanki Barbary Brożyny o kontynuacji w roku szkolnym 2016/2017 językowego stypendium w prowadzonej przez nią Szkole Języka Angielskiego "The Guides". Stypendium obejmuje kurs nauki języka z możliwością zdawania certfikowanych egzaminów i trwa do końca nauki w liceum. Po przejściu 2 września br. egzaminów kwalifikujacych  uczennica  "Żeromskiego" będzie z niego korzystać przez dwa kolejne lata. Ubiegłoroczna beneficjentka z sukcesem ukończyła szkołę i jest obecnie szczęśliwą studentką.

Stypendium im. Marii Lewickiej 2016/17

Koleżanki, Anna Lewicka-Strzałecka, Magdalena Lewicka-Schafer i Joanna Lewicka zdecydowały o utrzymaniu w bieżącym roku szkolnym ustanowionego przez siebie stypendium imienia ich mamy, anglistki, profesor Marii Lewickiej. Będące w kraju fundatorki mogły spotkać się 14 września, w szkole,  z uczennicą, która od roku ubiegłego  jest  jego beneficjentką .

O szkole Akademiczno-Górniczej w Kielcach

W kieleckim wydawnictwie U Poety ukazała się w bieżącym roku książka kolegi żeromszczaka, inżyniera doktora Andrzeja Barwickiego Staszic czyli jak powstała Szkoła Akademiczno-Górnicza w Kielcach. Poemat historyczny w trzech księgach wierszem.  Rysunki piórkiem wykonała  żeromszczanka, architekt Danuta Jaroszyńska-Ziach. Mijające 200 lat od chwili  powstania w 1816 roku w Kielcach z inicjatywy Stanisława Staszica pierwszej wyższej uczelni – Szkoły Akademiczno-Górniczej stały się dobrą okazją do uświadomienia, że tym zdarzeniem - jak zauważa autor - Kielce  w jednej chwili wpisały się na zawsze w historię techniki i technicznej edukacji Polski i Europy. Szkoła mieszcząca się w północnym skrzydle Pałacu Biskupów przygotowywała kadrę dla powstających w regionie zakładów Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Wykształciła wielu inżynierów pracujących na ziemiach polskich i w innych częściach Europy. Działała  10 lat. Po śmierci Staszica została przeniesiona do Warszawy przez ówczesnego ministra skarbu Królestwa Polskiego hrabiego Ksawerego Druckiego-Łubeckiego  i praktycznie zamknięta.

Strony

Subscribe to RSS - Z życia Stowarzyszenia