Krótkie podsumowanie 2023 r.

Rok 2023 mija bezpowrotnie, ale w historii naszego Stowarzyszenia Absolwentów I LO zapisał się w wyjątkowy sposób. Podsumowując ostatnie dwanaście miesięcy wracamy myślami do fantastycznych wydarzeń, wycieczek, rajdów, spacerów, spotkań autorskich, czy naszych ulubionych imprez pośpiewuchowych. Podjęliśmy szereg inicjatyw związanych z przygotowaniami do jubileuszu szkoły. Jesienią posadziliśmy 300 krokusów i 300 szafirków. Teraz z niecierpliwością czekamy na wiosnę. Zgłosiliśmy projekt do Budżetu Obywatelskiego Miasta i udało nam się zgromadzić taką ilość głosów, że będzie mógł być zrealizowany. Zorganizowaliśmy I Konkurs Fotograficzny „Żeromski, Żeromszczacy, Żeromszczyzna”. Efekty można podziwiać w wydanym kalendarzu na rok 2024.
W nowej sali bilardowej, która powstała dzięki środkom przekazanym przez Absolwentów rozegrany został I Turniej bilardowy dla uczniów i absolwentów o Puchar Prezesa Stowarzyszenia. Uważnie śledzimy postęp robót budowlanych i wykończeniowych wymarzonej hali sportowej. Z wielką niecierpliwością czekamy na jej otwarcie.
Były też smutne chwile. Pożegnaliśmy wielu wspaniałych kolegów, zaangażowanych w życie Stowarzyszenia: m.in. Janusza Rocha Komorowskiego, Zdzisława Antolskiego czy Macieja Znojkiewicza. Będzie nam ich bardzo brakowało…
Teraz czekamy z nadzieją na Nowy 2024 Rok. Rok, który rozpocznie obchody jubileuszowe 300-lecia szkoły. Może macie jakieś pomysły, które moglibyśmy razem realizować? Zapraszamy do włączenia się w działalność Stowarzyszenia.
5 stycznia 2024 r. planujemy Spotkanie Noworoczne. Będzie okazja do rozmów, podsumowań, ale też snucia planów na przyszłość. Bądźcie z nami 5 stycznia i przez cały rok.
Serdecznie zapraszamy!
Życzymy Wszystkim w nadchodzącym roku zdrowia, spokoju i dobrych ludzi wokół!
Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów I LO Żeromszczacy