Stowarzyszenie-Szkoła

Święto Edukacji Narodowej i ślubowanie uczniów klas pierwszych

13 października w przeddzień Dnia Edukacji Narodowej delegaci stowarzyszenia: Tomasz Rutczyński i Witold Smaga, wiceprezes, złożyli uczącym w szkole nauczycielom życzenia i na ich ręce wyrazy uszanowania i wdzięczności dla swoich pedagogów. Przyszli, jak przystało absolwentom, z bukietem krwistych goździków.Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego do życzeń dołączyli własne wypieki i portret Kornela Makuszyńskiego, twórcy  Koziołka Matołka, dla dyrektora szkoły Waldemara Pukalskiego. Podobieństwo postaci jest czysto przypadkowa!

W czasie uroczystości ślubowania uczniów klas pierwszych, kóra miała miejsce tego dnia w auli szkolnej,  słowa powitania w gronie rodziny żeromszczaków przywołując duchy szkoły obecne w auli: fundatora szkoły  biskupa Konstantego Feliksa Szaniawskiego, patrona i absolwenta Stefana Żeromskiego oraz absolwenta, pisarza emigracyjnego, honorowego członka stowarzyszenia, Gustawa Herlinga Grudzińskiego wygłosiła koleżanka Lilla Winiarska-Mancini, ucząca  polonistka i sekretarz stowarzyszenia.

Nauczycielom

W sobotę, 14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, czyli Dzień Nauczyciela jak się za naszych młodych lat mówiło. Wraz z życzeniami cierpliwości, wyrozumiałości i życzliwości wobec naszych młodszych kolegów przesyłamy wyrazy uszanowania. Na Wasze ręce, Drodzy Pedagodzy, składamy podziękowania za wszystko dobe, co nas spotkało ze strony Naszych Nauczycieli. Często uświadamialiśmy sobie ile dla nas znaczą dopiero po ukończeniu nauki. Nie wszystkim zdołaliśmy o tym powiedzieć...Do życzeń dołączamy teledysk kolegow z ubiegłorocznej klasy 2h. Matematycy, ludzie konkretni o artystycznych duszach, po swojemu i, co równie ważne, całkowicie z włsnej inicjatywy wyrapowali co ich w "Żeromie" pociąga. Cały materiał znajdziecie pod adresem: https://drive.google.com/open?id=0B7XNQcAIR738dzdWdlJTVm9jMlk

Nowa hala sportowa w naszym liceum

Obecna sala gimnastyczna służy uczniom od 1962 roku, czyli przez 55 lat. Kiedy powstała, była nowoczesna. Przez lata niewiele się w niej zmieniło: ten sam parkiet, drabinki, szatnie. Dobudowano tylko malutką ciemną i słabo wentylowana siłownię. W końcu ma się to zmienić.   Duże boisko, dzielone na trzy mniejsze, na których odbywać się będą treningi siatkówki i koszykówki, trybuny dla około 300 widzów, pod trybunami strzelnica, a na skraju hali umiejscowiona  ścianka wspinaczkowa – tak ma wyglądać nasza  hala sportowa w XXI w. Na parterze  zaplecze dla nauczycieli WF, poza tym sala fitness oraz siłownia. Obiekt będzie połączony z resztą szkoły dwoma łącznikami. Częściowo hala ma być zasilana z odnawialnych źródeł energii.  Dodatkowe sale dydaktyczne mają się znaleźć nad kompleksem sportowym. W planach jest nowa pracownia biologiczno-chemiczną, dwie pracownie językowe oraz nowa pracownia informatyczna. Powstał już projekt architektoniczny.

Matury twają a kasztany śpią

Maturzyści się mozolą, a kasztany wciąż śpią! Trzymamy kciuki za młodszych kolegów!

Kolejni uczniowie stają się absolwentami

28 kwietnia 2017 r. uczniowie klas trzecich zakończyli naukę w murach Liceum. W uroczystości pożegnania uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia : Ryszard Ostachowski, nowo wybrany  prezes, Magdalena Helis-Rzepka, prezes minionej kadencji i Lila Winiarska-Mancini, sekretarz zarządu. Swieżo upieczonych absolwentów przywitał w naszym gronie kol. Ryszard.  Podobnie jak w latach ubiegłych mogliśmy wręczyć w imieniu fundatora, Macieja Znojkiewicza, Stypendia im. Ireny Znojkiewicz skierowane do uczniów konsekwentnie rozwijających swoje pasje.

Otrzymali je wraz z książkami mówiącymi o  wykraczających poza szkolne ławy przyjaźniach i związkach:

List od szkolnego Koła Historyków Sztuki

 Serdeczne dziękujemy  Państwu za okazaną pomoc i dofinansowanie  wycieczki edukacyjnej młodzieży do Krakowa. Przesyłamy kilka zdjęć na dowód, że było fantastycznie. Pozdrawiamy! Katarzyna Niewęgłowska i ,,Koło Historii Sztuki" I LO.

Zaproszenie do Teatru

20 marca 2017 r.  w poniedziałek o godz. 18.00 TEATR SZKOLNY  pokaże  na małej scenie Teatru im. S. Żeromskiego  etiudę „Roberto Zucco" Bernarda Marie Koltesa przygotowaną pod kierunkiem reżysera Tomasza Węgorzewskiego w ramach projektu ,,Podróż-kierunek Teatr".
Wejściówki na pokaz  można odebrać w szkolnej bibliotece lub przed występem  w Teatrze im. S. Żeromskiego w Kielcach.
W IMIENIU SZKOLNYCH AKTORÓW SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Teatr Szkolny zaprasza

Teatr szkolny zaprasza 21 listopada br. na pokaz pracy- inscenizację sztuki Bernarda Marii Koltesa "Roberto Zucco". Pokaz powstał pod kierunkiem reżysera Tomasza Węgorzewskiego w czasie warsztatów prowadzonych w Domu Kultury Zameczek w ramach projektu "Podróż-kierunek Teatr. Początek o godz. 18.30. Po pokazie odbędzie się spotkanie z widzami. Wstęp wolny. Proniżej prezentujemy zdjęcia z prób wykonane przez artystę fotografika Marcina Michalskiego.

Stypendium im. Andrzeja Radka

Towarzystwo im. Stefana Żeromskiego mające siedzibę w Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiegow Kielcach  od roku 1986, czyli już 30 lat, przyznaje jednorazowe stypendia uczniom idącym w ślady Andrzeja Radka. Beneficjentami są uczniowie  kieleckich szkół średnich zgłaszani przez swoich nauczycieli. W tym roku kapituła stypendium przyznała trzy z nich uczniom naszej szkoły. Dwie osoby uczą się w klasie drugiej, jedna w pierwszej.Pomysłodawczynią i organizatorką powołującą stypendium do życia jest nasza koleżanka Kazimiera Zapałowa. Obecnie kapitule przewodzi również absolwentaka "Żeromskiego", kierownik Muzeum Sylwia Zacharz. Pierwowzór postaci Andrzeja Radka, bohatera "Syzyfowych prac" S. Żeromskiego, Wacław Machajski przywędrował do szkoły z Pińczowa. Wykazał się uporem i silną wolą w pokonywaniu trudności, ciekawością świata i zamiłowaniem do nauki. Szkołę ukończył  ze złotym medalem. Takiego charakteru i podobnych  sukcesów życzymy tegorocznym stypendystom! Więcej wiadomości o Wacławie Machajskim, literackim pierwowzorze Andrzeja Radka, można znaleźć w książce kolegi Jerzego Daniela "Wierni sobie. W kręgu szkolnych kolegów Stefana Żeromskiego".

Strony

Subscribe to RSS - Stowarzyszenie-Szkoła