Stypendium

Stypendium im. Ireny Znojkiewicz 2016/2017

Już po raz dziesiąty zostaną, dzięki koledze Maciejowi Znojkiewiczowi,  przyznane w bieżącym roku szkolnym  jednorazowe stypendia  imienia jego mamy Ireny Znojkiewicz. Stypendia skierowane będą, podobnie jak w latach ubiegłych, do uczniów " z pasją", czyli takich, którzy konsekwentnie i wytrwale podążają za swoimi marzeniami i potrafią  wcielać  je w życie. Jest formą uznania dla ich wysiłku i świadectwem międzypokoleniowj więzi środowiska żeromszczaków.

Stypedium językowe w szkole "The Guides" będzie kontynuowane

Z przyjemnością informujemy o decyzji fundatorki stypendium, koleżanki Barbary Brożyny o kontynuacji w roku szkolnym 2016/2017 językowego stypendium w prowadzonej przez nią Szkole Języka Angielskiego "The Guides". Stypendium obejmuje kurs nauki języka z możliwością zdawania certfikowanych egzaminów i trwa do końca nauki w liceum. Po przejściu 2 września br. egzaminów kwalifikujacych  uczennica  "Żeromskiego" będzie z niego korzystać przez dwa kolejne lata. Ubiegłoroczna beneficjentka z sukcesem ukończyła szkołę i jest obecnie szczęśliwą studentką.

Stypendium im. Marii Lewickiej 2016/17

Koleżanki, Anna Lewicka-Strzałecka, Magdalena Lewicka-Schafer i Joanna Lewicka zdecydowały o utrzymaniu w bieżącym roku szkolnym ustanowionego przez siebie stypendium imienia ich mamy, anglistki, profesor Marii Lewickiej. Będące w kraju fundatorki mogły spotkać się 14 września, w szkole,  z uczennicą, która od roku ubiegłego  jest  jego beneficjentką .

Trwają maturalne zmagania

Kasztany kwitną, egzaminy maturalne trwają, a my przypominamy chwilę, w której uczniowie stawali się absolwentami. Przedstawiciele Stowarzyszenia: Krzysztof Degener, Piotr Szafraniec, Magda Helis-Rzepka wręczyli swieżo upieczonym absolwentom, uczniom konsekwentnie rozwijającym swoje, pasje stypendiumu imienia Ireny Znojkiewicz, ustanowione przez syna, kolegę Macieja Znojkiewicza. Wręczono także wyróżnienia za wyniki w olimpiadach przedmiotowych i osiągnięcia artystyczne.  Honorowym gościem uroczystości była profesor Lidia Mróz, która przekazała szkole na ręce dyrektora swój portret namalowany przez profesor  Danutę Sobczak-Michałowską. Moment tuż przed maturą 2016 uwiecznił nauczyciel liceum Mirosław Świat.

Stypendia im. Ireny Znojkiewicz wręczone

5 kwietnia 2016 roku na posiedzeniu zarządu Stowarzyszenia stanowiącego kapitułę stypendium im. Ireny Znojkiewicz rozpatrzono wnioski skierowane przez nauczycieli szkoły . Zdecydowalno o przyznaniu pięciu stypendiów. Przeznaczone dla uczniów konsekwentnie rozwijających swoje pasje i umiejących ich realizację połączyć z nauką są wyrazem więzi absolwentów z młodszymi kolegami. Fundator, kolega Macieja Znojkiewicz, inżynier elektronik, pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej, od lat mieszkajacy w Kanadzie, rozumiejący trudności, przed jakimi staje młody człowiek na progu dorosłego życia, ustanowił stypendium w 2008 roku nazywając imieniem swojej Mamy. Wręczenie nastapiło 29 kwietnia br. w czasie uroczystości zakończenia nauki uczniów klas trzecich. W obecności szkolnej społeczności stypendia z rąk kolegów - sekretarza Piotra Szafrańca i przewodniczacego Kapituły Stowarzyszenia Krzysztofa Degenera - odebrali:

Stypendia przyznawane w roku 2015/16

Stypendium socjalne im. Marii Lewickiej będzie wypłacane uczniowi szkoły w bieżącym roku szkolnym 2015/2016 już po raz  trzeci od momentu  ustanowienia  przez absolwentki: Annę Strzałecką-Lewicką, Magdę Lewickiej - Schafer i Joannę Lewicką, córki profesor Marii Lewickiej. Pierwszą ratę stypendium przekazała beneficjence 22 września jedna z fundatorek.

Informujemy, że w tym roku kontynuowane jest również stypendium językowe, ustanowione przez absolwentkę Barbarę Brożynę i naukowe im. Ireny Znojkiewicz fundowane przez absolwenta Macieja Znojkiewicza.

 

Strony

Subscribe to RSS - Stypendium