Stypendium im. Ireny Znojkiewicz

Stypendium im. Ireny Znojkiewicz jest przyznawane od 2008 r. przez Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów Szkoły Żeromszczacy w porozumieniu z nauczycielami Szkoły i fundatorem, kolegą Maciejem Znojkiewiczem (matura 1957) uczniom konsekwentnie rozwijającym swoje naukowe, artystyczne i sportowe pasje.

W 2008 roku stypendystą został Daniel Borek (humanista i jednocześnie umysł ścisły).
 
W 2009 r. stypendia otrzymali: Filip Borowiec (głównie matematyk) i Anna Kabzińska (łacinniczka).
 
W 2010 r.: Filip Borowiec (matematyk), Adrian Kardaś (historyk) i Wiktor Podsiadło (historyk).

W 2011 r.: szkolny teatr KOTLOVNIA i Joanna Pietrzyk (pianistka).

W 2012 r. : Maciej Liguziński (humanista), Karol Jakóbczyk (artysta) i Marcin Stefaniec (sportowiec).

W 2013 r.: Katarzyna Czoch (biolog, artystka), Paweł Jaworski (biolog), Grzegorz Chlewicki (humanista, pianista, sportowiec).

W 2014 r: Paweł Jaworski ( biolog), Grzegorz Bandura ( tancerz), Katarzyna Sorys ( łuczniczka), Igor Szafarczyk      (pływak).

W 2015 r. Aleksandra Ciszek ( wolontariuszka), Karolina Górska ( wolontariuszka), Karolina Kozieł ( przyrodnik, sportowiec, wolontariuszka), Joanna Kubicka ( tancerka), Nina Laszczyk ( tancerka), Magdalena Mechel  ( przyrodnik,  wolontariuszka).

W 2016 r. Zuzanna Dziedzic ( humanstka, społecznik, matematyk), Jakub Janaszek ( humanistycznie wszechstronny matematyk, społecznik), Jędrzej Pawlak ( instruktor harcerski, społecznik, dzwiękowiec i filmowiec), Marta Maciejewska ( sportowiec-strzelectwo), Katarzyna Zinin ( tancerka ), zespół Teatru Szkolnego w składzie: Kacper Banasik, Zuzanna Ciosmak, Jakub Janaszek, Maciej Kęcki, Katarzyna Kowalik, Katarzyna Lichwała, Nikol Olak, Klara Pikus, Sandra Stępień, Weronika Zwierzyńska.

W 2017 r. Sandra Stępień, ( graficzka, plastyczka, aktorka Teatru Szkolnego, laureatka Okręgowej Olimpiady z Historii Sztuki);  Kacper Tomaszewski (aktywny harcerz BSDG, instruktor  członek  szkolnego Klubu Historycznego, społecznik) Jakub Raduszewski (społecznik-wolontariusz, dawca krwi, instruktor harcerski, sportowiec, uczestnik finałów Olimpiady Geograficznej i o Diamentowy Indeks AGH); Kacper Rzymkiewicz  i Paulina Ziętarska ( społecznicy, liderzy szkolnych  inicjatyw i  projektów angażujących  młodzież w życie społeczne) oraz Patryk Warchoł (uczeń klasy drugiej, organizator życia szkolnego, członek samorządu szkolnego, uczestnik kolejnych etapów olimpiad historycznych).

W 2018 r. Natalia Kurkiewicz ( wiceprewodnicząca Samorzadu Szkiolnego, muzyk, wolontariuszka, realizująca indywidualny tok nauki z j. hiszpańskiego); Jakub Głogowski ( sportowiec, piłkarz ręczy grający w zespole juniorów młodszych w klubie Vive Kielce); Dominika Jędrzejczyk (wszechstronna artystka, tancerka, członek Teatru Szkolnego); Julia Chwalińska ( wolontariuszka zaangażowana w pomoc bezdomnym, współpracujaca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i Duszpasterstwem Salezjańskim).

 

Pliki do pobrania: 
ZałącznikWielkość
PDF icon Dlaczego stypendium imienia Ireny Znojkiewicz ?111.2 KB