Stypendia im. Ireny Znojkiewicz wręczone

5 kwietnia 2016 roku na posiedzeniu zarządu Stowarzyszenia stanowiącego kapitułę stypendium im. Ireny Znojkiewicz rozpatrzono wnioski skierowane przez nauczycieli szkoły . Zdecydowalno o przyznaniu pięciu stypendiów. Przeznaczone dla uczniów konsekwentnie rozwijających swoje pasje i umiejących ich realizację połączyć z nauką są wyrazem więzi absolwentów z młodszymi kolegami. Fundator, kolega Macieja Znojkiewicz, inżynier elektronik, pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej, od lat mieszkajacy w Kanadzie, rozumiejący trudności, przed jakimi staje młody człowiek na progu dorosłego życia, ustanowił stypendium w 2008 roku nazywając imieniem swojej Mamy. Wręczenie nastapiło 29 kwietnia br. w czasie uroczystości zakończenia nauki uczniów klas trzecich. W obecności szkolnej społeczności stypendia z rąk kolegów - sekretarza Piotra Szafrańca i przewodniczacego Kapituły Stowarzyszenia Krzysztofa Degenera - odebrali:

Zuzanna Dziedzic za wyniki w nauce ze średnią powyżej 5, dobre wyniki w konkursach matematycznych i fizycznych, a także sukcesy literackie, zainteresowania teatralne i  koleżeńskość- umiejętność dzielenia się czasem z kolegami, zaangażowanie w roli przewodniczącej w życie klasy, w tym organizowanie wycieczek;

Jakub Janaszek za wszechstronność. Jakub będąc w klasie matematycznej z powodzeniem łączył z matematyką fascynacje humanistyczne. Występował w Teatrze Szkolnym, jest współzałożycielem Stowarzyszenia Sabat Fiction związanego z fantastyką i jako wolontariusz koordynatorem Programowym Ogólnopolskiego Festiwalu Fantastyki Sabat Fiction-Fest, organizowanego wspólnie z Targami Kielce, a poza tym jest aktywnym członkiem szkolnej grupy rekonstrukcyjnej, organizuje larpy, swoistą formę improwizowanego teatru, pisze….:

Marta Maciejewska  za umiejętne łączenie nauki z pasjami sportowymi, co zaowocowało wszystkimi kolorami medali w Mistrzostwach  Polski Juniorów w strzelectwie (złoto indywidualnie na 70 m,  złoto indywid. na  60m, srebro  na 50 m indywid., srebro na 30m indywid) oraz na  Mistrzostwach Polski Seniorów OPEN:  brąz indywidualnie - 70m,  srebro drużynowo - 70m, brąz 50 m w drużynie, mikście i indywidualnie brąz na 30m;

Jędrzej Pawlak przede wszystkim za pasję społeczną i umiejętności organizacyjne. Jest harcerzem BSDG, pracował z dziećmi młodszymi, obecnie jest zastępcą szczepowego, zajmuje się harcerskim radiem internetowym, szkolnym radiowęzłem. Kolejna pasja Jędrka to właśnie media- rejestruje kamerą wiele szkolnych i nie tylko szkolnych wydarzeń ( np. w 2014 r. relacjonował na żywo z Włoch Obchody 70 rocznicy bitwy pod Monte Cassino) , współdziała przy produkcjach filmowych i teatralnych;

Katarzyna Zinin za osiągniecia w dziedzinie języka rosyjskiego ( wyróżnienie w II etapie olimpiady)  i tańca towarzyskiego ( pierwsze miejsca w ogólnopolskich turniejach i wicemistrzostwo Okręgu Świętokrzyskiego w 2014 r.) , a także uświetnianie pokazami wielu uroczystości szkolnych;

Zespół Teatru Szkolnego w składzie: Kacper Banasik, Zuzanna Ciosmak, Jakub Janaszek, Maciej Kęcki, Katarzyna Kowalik, Katarzyna Lichwała, Nikol Olak, Klara Pikus, Sandra Stępień, Weronika Zwierzyńska (uczniowie klas drugich i trzecich) za interesujące kontynuowanie tradycji artystycznych szkoły, zapoczątkowanych w latach dwudziestych XX w. i z powodzeniem  rozwijanych w latach powojennych. Przedstawienia grupy można było w ostatnich trzech latach  oglądać na scenach KCK i Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach. Podajemy link do strony, na której można obejrzeć zdjęcia powstałe na chilę przed, w czasie i  po występie zespołu 14. 12. 2015 roku w Teatrze Żeromskiego  https://www.facebook.com/pieknemomenty/posts/1773095456245990