Spotkania

Spotkanie 50 lat po maturze z 1966 r.

Od czasów pokolenia Stefana Żeromskiego  wiedza o koleżeńskich zjazdach roczników jest  w środowisku absolwentów naszej szkoły dość duża. W czerwcu bieżącego, 2016 roku, spotkali się 50 lat po ukończeniu szkoły  absolwenci z maturalnego  rocznika 1966. Uczniowie czterech równoległych klas, bo tyle wówczas uczyło się w "Żeromskim",  przyjechali licznie z różnych stron kraju. Świętowali hucznie. Oto pierwsza część nadesłanej relacji:     Chwała wam, budowlańcy! Nowy (wówczas) budynek Liceum Żeromskiego, naprzeciwko stadionu, miał się zapełnić młodzieżą 1 września 1962 roku. Ale dzięki wam nie był w tym terminie gotowy, więc uczniowie czterech klas ósmych (tak się je nazywało, po siedmioklasowej podstawówce) rozpoczynających wtedy naukę w "Żeromskim" jeszcze przez kilka tygodni zaznali atmosfery starego gmaszyska o mrocznych salach i z dziedzińcem szkolnym opisywanym w "Syzyfowych pracach". Byliśmy ostatnim rocznikiem uczącym się, choć zaledwie przez kilka tygodni, w tamtym szacownym miejscu.

Griloognisko w relacji organizatora, kolegi Andrzeja Domonia

Griloognisko  zgromadziło 40 osób. Było ok. Cieszy fakt uczestniczenia koleżanek i kolegów z Afryki, Kanady, Kutna, Będzina, Skarżyska, Krakowa, Warszawy. Słaby wynik osiągnęły Kielce  z uwagi na trudny dojazd… Licznie przybyli  „Żeromszczacy” pod wodzą M. Helis i T. Rutczyńskiego wspierając nas duchowo i finansowo za co serdecznie dziękujemy. Grill nowej generacji –  dzieło osobiste gospodarza imprezy  R. Ostachowskigo zdał znakomicie egzamin.

Widzimy się za rok kiedy to przypada 50-ta rocznica rozpoczęcia szkoły. [maturalnego  rocznika 1971 ]
 
                                                                                            Andrzej Domoń

Imieniny Stefana Patrona 2016

W tym roku" Stefanki" za sprawą kolegi inżyniera, doktora Andrzeja Barwickiego  wiązały się bardziej z miejscem nieoficjalnej części naszych wrześniowych spotkań-ze Wzgórzem Zamkowym  i jego otoczeniem. Trochę niezauważenie mija bowiem w tym roku 200 lat od momentu powołania w Kielcach pierwszej wyższej uczelni.  Akademia Górnicza umiejscowiona została w roku 1816 w północnym skrzydle Pałacu Biskupów. Dokładnie 2 września 1906 roku, czyli 110 lat temu, odsłonięto natomiast w parku miejskim, noszącym imię Stanisława Staszica, jego pomnik. Jak podało dzisiejsze "Echo dnia" uroczystość przerodziła się w patriotyczną manifestację. U nas było spokojniej. Historię szkoły i działań Staszica na terenie ziemi świętokrzyskiej, jego zasług w rozwoju Kielc jako miasta wojewódzkiego ( i to województwa krakowskiego!)  poznawaliśmy z ułożonej wierszem opowieści kolegi  Barwickiego. [ dokładniej o wydawnictwie będzie w następnym wpisie] Rozmowy o przeszłości miasta toczyły się w Pałacyku Zielińskiego do późna.

Stefanki-imieniny Żeromskiego

Zapraszamy  tradycyjnie 2 września br. (w piątek 2016) absolwentów, naszych przyjaciół,  nauczycieli i uczniów Szkoły  na imieniny Patrona. Spotykamy się z  kwiatem dla solenizanta o 18.00 przy pomniku Stefana gimnazjalisty pod szkołą i przez Park im. S. Staszica przechodzimy do Pałacyku Zielińskiego Gościem honorowym spotkania,  w 200 lat od chwili  powołania Szkoły Akademiczno Górniczej w Kielcach, będzie jej inicjator  Stanisław  Staszic  oraz nasz kolega inż. dr Andrzej Barwicki, który o tym wydarzeniu opowie. Ponżej prezentujemy fragment stworzonej przez Andrzeja historii.

Staszic był w czasach Sejmu aktywnym działaczem

Politycznym, a głównie uczonym, badaczem.

A że głos jego bardzo w nauce się liczył,

(…)Towarzystwu ( Przyjaciół Nauk)długo przewodniczył.

On wiedział, że dla kraju istotnym się staje

Wszystko to, co mu rozwój gospodarczy daje.

Dawno jeszcze trud sobie tytaniczny zadał

I bogactwa ziem polskich gruntownie przebadał,

A wyniki tych badań wskazywać się zdały,

Że kryją one w sobie potencjał niemały

Więc by go wykorzystać, bogactw nie zmarnować

Relacja z wycieczki Chęciny-Żabieniec

Czas wakacji sprzyja wędrówkom. My zaczęliśmy już w czerwcu wyprawą do Chęcin i Żabieńca zorganizowaną przez kolegów: Adama Massalskiego i Piotra Szafrańca. Przedstawiamy relację z wędrówki kolegi Jacka Jopowicza.  Dzięki niebywałej obsadzie przewodnickiej poznaliśmy tajemnice Chęcin. Oprowadzali nas:  profesor historii kol. Adam Massalski z UJK, jeden z największych znawców regionu dr Cezary Jastrzębski, archeolog kol. Waldemar Gliński, który odkopał początki Kielc i Chęcin oraz sam burmistrz kol. Robert Jaworski.

A kto na wycieczce nie był, niech się sam dowie:

Skąd wzięła się w Niemczówce rzeźba króla Władysława Łokietka?

Gdzie może znajdować się zaginiony obraz trzech świętych franciszkanów chęcińskich?

Dlaczego piwnice na rynku można było kopać  tylko w dolnej jego części?

Gdzie był pierwotny zamek, gdzie stała pierwsza wieża i jak wyglądało w nich centralne ogrzewanie?

Żeromszczaków z jakich stron kraju spotkaliśmy na zamkowej wieży?

W którym miejscu znajdował się most zwodzony?

Trochę Syberii, czyli...promocja książki Macieja Lisa "Dziecko szczęścia"

W piątek, 24 czerwca 2016 r.o godz.17, na Wzgórzu Zamkowym, przy ul. Zamkowej 3 w Kielcach, w sali konferencyjnej OMPiO, odbędzie się promocja książki Macieja Lisa "Dziecko szczęścia", o deportacji i sześcioletnim pobyciejego rodziny na Syberii, na którą serdecznie zapraszamy.

Relacja z obrad Walnego Zebrania 4.03. 2016 - cz. 2

Sprawozdanie dotyczące Spotkania Pokoleń

W różnych wydarzeniach Spotkania Pokoleń Absolwentów we wrześniu 2015 r uczestniczyło ponad 430 osób.  117 nauczycieli i pracowników administracji, 28 uczniów, 256 absolwentów przybyłych z kraju i  świata (najstarszymi uczestnikami byli koledzy z rocznika matury 1953) oraz 30 gości  wśród których byli : wiceprezydent Kielc Andrzej Sygut, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego Jacek Kowalczyk, Rektor Politechniki Świętokrzyskiej profesor dr hab. inż. Stanisław Adamczak, wójt Gminy Strawczyn Tomasz Tkaczyk, z-ca dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego Małgorzata Kowalińska, sekretarz Gminy Morawica, przedstawiciele sponsorów, córka absolwenta z 1922 roku pani Bożena Banaś, która przyjechała do nas aż  z Częstochowy i przedstawiciele Rady Rodziców.

Organizowało Spotkanie Pokoleń 108 osób w tym:

Dyrektor szkoły, 28 uczniów oraz 17 nauczycieli i pracowników administracji.

Relacja z obrad Walnego Zebrania 4.03. 2016 - cz. 1

Walne zebranie członków stowarzyszenia  w siedzibie Muzeum Historii Kielc  poprzedziło zwiedzenie arcyciekawej wystawy „Wizerunek miasta”, po której oprowadził uczestników jej kurator Krzysztof Myśliński. Mogliśmy zobaczyć m. in plany i makiety, obrazy i wiele fotografii pokazujących miejsca i widoki, które już w Kielcach nie istnieją. Na dole wpisu prezentujemy dwa szkolne akcenty – fotografię przedstawiającą budynek stojący przy ul. Sienkiewicza, w którym mieścił się internat szkoły Hillera a później mogli w nim mieszkać uczniowie naszego liceum. Drugim akcentem są szkice z 1826 roku Ferdynanda Chotomskiego, kuratora szkół województwa krakowskiego, sprawującego nadzór wychowawczy również nad młodzieżą naszej szkoły, przedstawiające panoramę miasta. Kolejne zdjęcia pokazują kieleckie neony. Wiele z nich świeciło na ul. Sienkiewicza za naszych szkolnych lat.

Promocja książki Włodzimierza Gruszczyńskiego

Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach zapraszają 18 marca 2016 r. o  godz.17.00 do siedziby Biblioteki (Kielce, ul. ks. P. Ściegiennego 13) na promocję książki Włodzimierza Gruszczyńskiego (1919-2015) „ Historia Odwetu i Jędrusiów”.                                                    WŁODZIMIERZ GRUSZCZYŃSKI do walki W konspiracji ZWZ-AK przeciw Niemcom przystąpił W początkach 1940 r. wraz z grupą kolegów, harcerzy z Liceum im St. Żeromskiego w Kielcach. W końcu 1941 r. ukończył tajną podchorążówkę. Po ujawnieniu przez wroga sabotażu, zdołał zbiec i wstąpił do Lotnej Grupy Bojowej Obwodu AK Sandomierz. Wraz z nią został następnie przydzielony do oddziału partyzanckiego ,,]ędrusie”. Walczył  w akcji „Burza” w ramach 4. kompanii 2. pułku piechoty Legionów AK i później aż do rozwiązania partyzantki  w X. 1944 r. Został dznaczony Krzyżem Walecznych.

Książkę omówi i spotkanie poprowadzi Maciej A. Zarębskí, jej redaktor, wydawca i sponsor, który również przedstawi fragmenty książki oraz opowie o kontaktach z żołnierzami oddziału ,,]ędrusie" w latach1981-2006.

 

Walne Zebranie 2015

                                                                                                                                 Kielce, dn.17.02.2016 r.

 

                                                   Szanowna Koleżanko, Szanowny Kolego,

Minął rok, w którym świętowaliśmy jubileusz Szkoły i Stowarzyszenia. Nadszedł czas na ich podsumowanie i zdanie relacji z pracy zarządu w  całym 2015 roku. Zapraszamy na doroczne Walne Zebranie w dniu 4 marca br. (piątek) do Muzeum Historii Kielc (ul. Świętego Leonarda 4)

Pierwszy termin Zebrania ustalamy na godzinę 18.00; drugi termin na godz. 18.30.

Prosimy o uzupełnianie składek członkowskich ( 40 zł od 2011 r.) w czasie zebrania lub na konto Stowarzyszenia: Nr: 67 1240 1372 1111 0000 1217 0249; Bank Pekao S.A , 25-301 Kielce, ul. Sienkiewicza 18

Porządek Walnego Zebrania:

Strony

Subscribe to RSS - Spotkania