Wydawnictwa

7 numer " Żeromszczaka"

Publikujemy elektroniczną wersję 7. numeru " Żeromszczaka" -  almanachu literackiego stowarzyszenia - wydanego  w rocznicowym dla Stefana Żeromskiego roku.

Pobierz 7 numer "Żeromszczaka"    

 Relacja w magazynie kulturalnym "Słup" w TVP Kielce: http://www.tvp.pl/kielce/magazyny/magazyn-kulturalny-slup/wideo/24102014/17378914

Zdzisław Antolski "Furtka w czasie"

„Furtka w czasie”  to najnowszy zbiór  opowiadań Zdzisława Antolskiego ( matura 1973), opatrzony posłowiem Anny Kurskiej, literaturoznawcy, profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, zilustrowany przez  Danutę Jaroszyńską – Ziach ( matura 1975). Został wydany przez Stowarzyszenie  z okazji  jubileuszu sześćdziesięciolecia  Autora.

Żeromszczacy . Słowa. Obrazy - almanach twórczości literackiej i plastycznej

Wydawnictwo jest formą nowoczesną , przykładem książki artystycznej. Zawiera część literacką prezentującą twórczość wychowanków Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Kielcach . Szkic historyczny przywołuje twórców wpisanych w historię polskiej literatury od XIX wieku do roku 1945, pozostała część prezentuje autorów współczesnych . Zebrane teksty to wiersze, opowiadania, reportaże, eseje, dramaty, szkice krytyczne. Będąc zróżnicowanym zbiorem są obrazem zainteresowań człowieka przełomu wieków. Druga część almanachu pokazuje zbiorowy portret plastyczny autorów wywodzących się z I LO w Kielcac h. Zawi era zdjęcia pokazanych na wystawie towarzyszącej zjazdowi absolwentów w 2010 r. prac z dziedziny malarstwa, fotografii, rysunku, tkaniny, rzeźby, książki, grafiki i dekoratorstwa . O patrzone są informacjami o autorach prezentowanych prac .

cena 26 zł

Monografia szkoły

t.1 , autor : Adam Massalski Dzieje najstarszej szkoły średniej w Kielcach 1727 - 1945; cena 35 zł

t.2, autor: Hanna Wójcik - Łagan Kronika życia szkolnego 1945 - 2000; cena 25 zł

t.3 , autorzy: Adam Massalski, Jerzy Szczepański Słownik biograficzny zasłużonych nauczycieli i wychowanków ; cena 20 zł

t.4, autor Beata Piotrowska, I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Bibliografi a ; cena 10 zł.

Czterotomowa monografia Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach, wydana z okazji jubileuszu 285 lecia istnienia szkoły we wrześniu 2010 r., nagrodzona Pucharem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego podczas XVII Ogólnopolskich Targów Edukacyjnych „Edukacja 2012”, opatrzona recenzją naukową Adama Winiarza dr. hab. prof. UMCS. Autorzy tomu 1, 2, 3 to absolwenci szkoły , pracownicy naukowi Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, tom 4. powstał w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach.

Z recenzji: „

Księga pamiątkowa „Żeromszczacy 2010”

Wydana z okazji zjazdu absolwentów szkoły zwołanego w 285 rocznicę jej istnienia jako kolejna czwarta pozycja tego typu zawiera artykuły absolwentów historyków i historyków sztuki dotyczące dziejów szkoły i budynku, bilans ostatniego dziesięciolecia, wykaz absolwentów począwszy od 1923 roku i przede wszystkim bogato udokumentowane ikonograficznie wspomnienia, szkice i noty poświęcone pedagogom i uczniom od czasów ucznia Stefana Żeromskiego po chwilę obecną. Jest świadectwem historii miasta, pokazuje jak losy wychowanków wiążą się z dziejami kraju i jego kultury. Pokazuje też ewolucję postaw i świadczy o zachowaniu ciągłości więzi wychowanków. Ma wartość dydaktyczną ( wielka historia wyraża się tu losami konkretnych ludzi i miejsc) oraz wychowawczą jako wyraz związków przykładowego szkolnego środowiska.

cena 20 zł

Nasze wydawnictwa

W 1998 roku przeprowadziliśmy po raz pierwszy pod nazwą „Śladami Żeromskiego” konkurs literacki dla uczniów naszej Szkoły. Zaskoczyła nas ilość prac i ich poziom. W efekcie Zarząd Stowarzyszenia postanowił, iż nagrodzone prace wyda w formie almanachu literackiego o nazwie „Żeromszczak”. Postanowiliśmy również, iż wydawnictwo łącznie z szatą graficzną opracowane powinno być przez Żeromszczaków, a konkurs i kolejne edycje almanachu co dwa lata.

Księga Pamiątkowa

Do chwili obecnej zostały wydane cztery KSIĘGI PAMIĄTKOWE. Ukazały się w 1985, 1995, 2000 i 2010  roku.

Strony

Subscribe to RSS - Wydawnictwa