OFICJALNA STRONA STOWARZYSZENIA

Witryna jest oficjalną stroną Stowarzyszenia i stanowi kontynuację prowadzonej od 2005 roku witryny www.zeromszczacy.kielce.pl.

Jeśli posiadasz ciekawą informację dotyczącą: absolwentów, szkoły, patrona - Stefana Żeromskiego, napisz do nas: zarzad@zeromszczacy.pl lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

Wydawnictwa Stowarzyszenia można nabyć w Szkole i w Stowarzyszeniu ( tel. 607765348; 41 367 61 57) oraz w sklepie BIBLIOFIL KIELECKI na Allegro
http://allegro.pl/sklep/15088230_bibliofil-kielecki

 

Profesor Zdzisław Jerzy Adamczyk Honorowym Członkiem naszego Stowarzyszenia

10 maja 2022 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w obecności zgromadzonej młodzieży prezes naszego Stowarzyszenia,  Zofia Pietraszek, z pełniącym obowiązki przewodniczącego Kapituły Stowarzyszenia kolegą Jerzym Danielem nadali  profesorowi Zdzisławowi Adamczykowi godność honorowego członka Stowarzyszenia oraz wręczyli złotą odznakę  w uznaniu wysiłków  Profesora w pogłębianiu wiedzy  na temat życia i twórczości ucznia i patrona naszej szkoły Stefana Żeromskiego. Dziękując Profesor zwrócił uwagę na fakt, iż to że Żeromski został pisarzem, było jego zasługą, ale wszystko, co go w młodości w Kielcach ukształtowało zawdzięczał szkole. Poniżej zamieszczamy zdjęcia utrwalające tę chwilę.

Zbieramy fundusze na sztandar naszej szkoły

Drogie Koleżanki i Koledzy Żeromszczacy 

Naszym wielkim marzeniem jest przekazanie społeczności Naszego Liceum repliki historycznego sztandaru. Zależy nam, tym bardziej, że w roku 2024 rozpoczynamy uroczystości związane z 300-leciem szkoły. Zwracamy się do Was z prośbą o pomoc w zebraniu funduszy na wykonanie tej repliki. Wiemy, że w szeregach Stowarzyszenia jest wielu absolwentów, którym szkoła i jej tradycja nie jest obojętna. Obecnie sztandar ma 87 lat i niestety nie może uczestniczyć w uroczystościach 3 Maja, 11 Listopada i innych okolicznościach, gdy jego widok przypomina o tradycji jednej z najstarszych szkół w Polsce. Został ufundowany w 1935 roku, gdy nastąpiła zmiana patrona z Mikołaja Reja na Stefana Żeromskiego, jej najwybitniejszego absolwenta.

Żeromszczacy w krainie Wojtka Bellona

                                                                            Wycieczka w krainę Wojtka Bellona

Majowe śpiewanie na Żeromszczyźnie w Ciekotach-zaproszenie

Nawiązując do tradycji świętokrzyskiej wsi i śpiewów majowych z mieszkańcami Ciekot  Franciszki Józefy Żeromskej, matki pisarza, Centrum Edukacji Szklany Dom w Ciekotach zaprasza 14 maja, w najbliższą sobotę, o godz. 18:00 na wspólne śpiewanie przed kapliczką św. Jana Nepomucena obok dworku Stefana Żeromskiego.

Razem z uczestnikami śpiewać będą zespoły: Brzezinianki, Czerwone Jagody, Lubrzanka.

 

Pozdrowienia od kl. IV B matura 2002r

Koleżanki i Koledzy z kl. IV B ( matura 2002r ) pozdrawiają absolwntów i uczniów I LO im Stefana Żeromskiego.

Szczególne serdeczności kierują do tegorocznych maturzystów.

Zarząd Stowarzyszenia w imieniu absolwentów dziękuje klasie IV B.

 

Pozdrowienia z Kanady od kolegi Macieja Znojkiewicza

Pozdrawiam serdecznie, majowo. Dodaję otuchy i życzę sukcesów.

Maj to czas nadziei i wspomnień.

Złota odznaka „żeromszczaków” dla kol. Krzysztofa Degenera

Dawno nie debatująca Kapituła naszego Stowarzyszenia przypomniała o sobie na przedwiośniu za sprawą kilku jej członków, którzy zamierzali wnieść pod jej obrady wnioski o przyznanie naszych wyróżnień – godności członka honorowego oraz złotej odznaki – zasługującym na te zaszczyty osobom, nie tylko z grona „żeromszczaków”. Zebrania Kapituły zwołuje z urzędu przewodniczący, którym od chwili jej powołania pozostaje kol. Krzysztof Degener. Wiedzieliśmy, że nasz kolega ograniczył pozadomową aktywność, bowiem nie pozwala mu na nią stan zdrowia, ale zasmucił nas oświadczeniem, że zawiesza swą działalność w Stowarzyszeniu i zgodnie z literą regulaminu Kapituły zarządzanie jej pracami powierza swemu zastępcy. Jest nim piszący te słowa.

Majowe zachody- co zachód, to inny. Zapis Jacka Jopowicza

Antoni Lange, Zachód słońca -fragmenty

 I.
Na za­chod­niej nie­ba stro­nie.
Błysz­czy łuna go­re­ją­ca:
W po­że­gnal­nej swej ko­ro­nie
Lśni mie­dzia­ny za­chód słoń­ca.[…]

Od pro­mien­nej mie­dzi słoń­ca
Wszyst­kie bar­wy się pro­mie­nią:
Se­le­dy­nów smu­ga drżą­ca —
Z sza­fi­ra­mi — i z czer­wie­nią […]
 II.
Za­chód słoń­ca... Sza­fi­ro­wa
Dru­ga nie­bios po­ło­wi­ca                         
Lśni prze­czy­sta. Gwiaz­da nowa
Bły­ska na niej... Wschód księ­ży­ca.[…]

 III.
I po­wo­li mie­siąc wscho­dzi
Co­raz wy­żej na sza­fi­ry;
I po­wo­li słoń­ce scho­dzi
W nie­wia­do­mej nocy kiry.[…]

 

 

 

Spotkanie z prof. Zdzisławem Adamczykiem

W imieniu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach w ramach obchodów XIX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek  "Biblioteka - świat w jednym miejscu" zapraszamy na wykład prof. Zdzisława Jerzego Adamczyka na temat Młodość i młodzież szkolna i studencka w "Dziennikach" Stefana Żeromskiego, który odbędzie się 10 maja 2022 r. o godzinie11:00 w siedzibie Biblioteki  ul. Księdza Piotra Ściegiennego 13, Kielce.

 

MATURA 2022. Czy kasztanowce zdążą zakwitnąć???

29 kwietnia w szkolnej auli odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego klas maturalnych. Naukę zakończył ostatni rocznik, który będzie pamiętał naukę w sześcioletniej szkole podstawowej, trzyletnim gimnazjum i trzyletnim liceum. Rocznik wyjątkowy, bo w niezwykle trudnym czasie przyszło im uczęszczać do liceum. Dwa lata pandemii, zdalna nauka, obostrzenia sanitarne, ograniczone kontakty i spotkania towarzyskie i wreszcie czas ogromnego niepokoju związanego z wojną za naszą wschodnią granicą.

W czasie uroczystości pożegnania uczniów klas trzecich obecni byli przedstawiciele Stowarzyszenia Absolwentów Szkoły „Żeromszczacy”. Panie Prezes Zofia Pietraszek i Sekretarz Lilla Winiarska Mancini oraz przedstawiciel grupy założycieli Stowarzyszenia i Fundator dwóch Statuetek Primus in Collegio Primo Pan Janusz Łojek – absolwent I LO im. Stefana Żeromskiego w Kielcach z 1961 roku.

Strony

Subscribe to Żeromszczacy RSS