OFICJALNA STRONA STOWARZYSZENIA

Witryna jest oficjalną stroną Stowarzyszenia i stanowi kontynuację prowadzonej od 2005 roku witryny www.zeromszczacy.kielce.pl.

Jeśli posiadasz ciekawą informację dotyczącą: absolwentów, szkoły, patrona - Stefana Żeromskiego, napisz do nas: zarzad@zeromszczacy.pl lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

Wydawnictwa Stowarzyszenia można nabyć w Szkole i w Stowarzyszeniu ( tel. 607765348; 41 367 61 57) oraz w sklepie BIBLIOFIL KIELECKI na Allegro
http://allegro.pl/sklep/15088230_bibliofil-kielecki

 

Zdzisław Antolski "Furtka w czasie"

„Furtka w czasie”  to najnowszy zbiór  opowiadań Zdzisława Antolskiego ( matura 1973), opatrzony posłowiem Anny Kurskiej, literaturoznawcy, profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, zilustrowany przez  Danutę Jaroszyńską – Ziach ( matura 1975). Został wydany przez Stowarzyszenie  z okazji  jubileuszu sześćdziesięciolecia  Autora.

Podziękowanie

Pierwszego listopada pod tablicami na starym i nowym gmachu Szkoły upamiętniajacymi nauczycieli

i wychowanków stanęły, jak w latach ubiegłych, kwiaty; na mogiłach profesorów, koleżanek i kolegów absolwentów zapłonęły znicze pamięci.

Wzięliśmy też udział w kweście na rzecz ratowania na naszych cmentarzach zabytkowych nagrobków.

Wszystkim - absolwentom i uczniom - dziękujemy za obecność.

Zarząd Stowarzyszenia

Spotkanie w kościele pod wezwaniem Trójcy Świętej

Spotkanie w Dzień Zaduszny  na uroczystej mszy świętej w kościele seminaryjnym pod wezwaniem Trójcy Świętej odprawianej w intencji wszystkich naszych poprzedników, którzy współtworzyli Szkołę i o nią dbali, staje się pomału tradycją stowarzyszenia.

W tym roku nabożeństwo zgromadziło nauczycieli emerytów i  nadal uczących, kolegów z Kielc i wielu przyjezdnych, nawet z zagranicy. Odprawili je księża-absolwenci:

ks. Józef  Smulczyński - matura 1958

ks. Jerzy Miernik - matura 1963

ks. Jarosław Jagiełło – matura 1976, który wygłosił też homilię.

W liturgii uczestniczyli  absolwenci-studenci Wyższego Seminarium Duchownego: Patryk Kundera i Jarosław Góralski a w czytaniach  koleżanka i koledzy: Agnieszka Borkowska-Schmeidel, Andrzej Dąbrowski i Wojciech Rutczyński.

Sylwetki profesorów i uczniów, którzy zapisali się w naszej pamięci, ale też w historii miasta i naszej  ojczyzny  odżyły  na planszach ustawionych  przed kościołem. Wystawę przygotowaliśmy razem z Muzeum Historii Kielc.

W roku przyszłym zapraszamy na wspólną modlitwę również 2 listopada, w niedzielę, o godz. 17.00.

Wspomnienie o Bolesławie Cetnerze

 Listopad  to miesiąc pamiętania. My również pamiętamy o osobach ze szkolnego środowiska, których wśród nas już nie ma.

5 sierpnia br. odszedł od nas w wieku 89 lat Bolesław Cetner, artysta plastyk, kombatant, żołnierz Armii Krajowej. Uczył się w naszym liceum jeszcze przed wojną, ale  maturę mógł zdać dopiero w 1947 roku. Był synem Michała Cetnera, przedwojennego nauczyciela liceum, znanego w Kielcach muzyka, który za konspiracyjną działalność niepodległościową został w 1940 roku przez Niemców aresztowany, poddany torturom i rozstrzelany. Syn miał wtedy 16 lat.

Poniżej  wspomnienie Pawła Chmielewskiego ( matura 1990):

Bolesława Cetnera (1924-2013) poznałem wiosną 2010 r., gdy przygotowywaliśmy wystawę „Żeromszczacy. Obrazy, obrazy, obrazy” prezentującą dokonania artystyczne absolwentów I LO im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, tworzących po II wojnie światowej.

A w Tatrach ...

A w Tatrach właśnie  złoto-czerwono-rudo i...biało!, co utrwalił na fotografii Jacek J. wędrowiec.

Jesienna Kielecczyzna

Przedstawiamy fotograficzny zapis wędrówki kolegi Jacka Jopowicza na trasie: Sieradowice-Wykus-Mostki.                  Ślady bobrów napotkane w okolicach Barwinka i łania w pobliżu Mostków.

Stefan Żeromski pozostaje patronem kieleckiego teatru

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego nie znajdując uzasadnienia dla zmiany nazwy Teatru  im. Stefana Żeromskiego w Kielcach rozstrzygnął i zamknął problem. W podjęciu tej decyzji  i  środowisko żeromszczaków ma swój udział. 

Na  prośbę Stowarzyszenia  o przekazywanie własnego stanowiska  w kwestii zmiany  patrona teatru zareagowali mailowo  i telefonicznie absolwenci   z Kielc, z kraju  ( od Krakowa, Warszawy, Torunia po Poznań, Jelenią Górę i Białą Podlaską) i z zagranicy ( z Moskwy i Montrealu). Tylko w ciągu dwóch dni otrzymaliśmy 25 głosów. Wszystkie były zgodne-Teatr nie powinien zmieniać patrona.

Świadczy to wyraźnie o naszej identyfikacji z miastem i jego kulturą. Dowodzi, że Teatr im. Stefana Żeromskiego stanowi ważną część naszej regionalnej tożsamości. Wspólny jest  nam też  szacunek dla tradycji. Taki sposób myślenia wynieśliśmy  między innymi  z naszej szkoły -  Liceum im. Stefana Żeromskiego. Z satysfakcją informuję, że stanowisko to podzielili, po przeprowadzeniu dyskusji, obecni nauczyciele i uczniowie.

Zmiana patrona teatru kieleckiego?

Proszę o pomoc w wyrazistym sformułowaniu stanowiska Stowarzyszenia w sprawie zmiany patrona teatru kieleckiego. O taka opinię zwrócił się do nas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

Zdanie zarządu jest zdecydowanie negatywne. Nie przekonuje nas pomysł dyrektora teatru, jakoby Sławomir Mrożek stwarzał lepsze perspektywy dla rozwoju teatru i samego miasta, a Stefan Żeromski miał być w tym rozwoju przeszkodą.

Nie zgadzamy się też z przekreśleniem, a przynajmniej unieważnieniem, teatralnej tradycji kieleckiej sceny. Dokonania przynoszące chwałę teatrowi i miastu I. i T. Byrskich, H. Morycinskiego, H. Gryglaszewskiej, B. Augustyniaka, wreszcie R. Rychcika wiążą się ze sceną noszącą imię S. Żeromskiego.

Proszę o pomoc w doprecyzowaniu argumentów. Opinię powinniśmy przedłożyć do 24 października br.

Jeśli Wasza opinia jest inna, też prosimy o zabranie głosu i przesłanie jej wraz z argumentami.

Jubileusz Zdzisława Antolskiego w Teatrze im. Stefana Żeromskiego

Zdzisław Antolski urodził się 16 stycznia 1953 r. w Skalbmierzu. Dzieciństwo spędził we wsiach: Złota i Pełczyska na Ponidziu. Od 1968 roku mieszka na stałe w Kielcach. Debiutował kilkoma wierszami w 1972 r, w szkolnym piśmie I LO im. Stefana Żeromskiego „Młodzi idą”, wydawanym pod opieką polonistki, prof. Heleny Wolny, w 1972 r. Następnie publikował w almanachu „Bazar poetycki”-1974 r.

Strony

Subscribe to Żeromszczacy RSS