Inspiracje

Otwarta w czasie Spotkania Pokoleń w Muzeum Historii Kielc wystawa  prac  profesor  Danuty Sobczak- Michałowskiej  sprowokowała opiekuna koła plastycznego, nauczyciela naszego liceum,  Katarzynę Niewęgłowską do przeprowadzenia warsztatów plastycznych inspirowanych pokazanymi pracami. Zajęcia z uczniami szkoły w  sali wystawowej  poprowadziła 29.09 br. plastczka z Muzeum, nasza absolwentka, Daria Maroń-Ptak i pomysłodawczyni mgr Katarzyna Niewęgłowska. Powstałe obrazy pokazano w szkole  w Dniu Edukacji Narodowej. Wystawę można jeszcze oglądać. Poniżej prezentujemy fotograficzną relację z przebiegu zajęć i  fotograficzny zapis wystawy.

Galeria: