OFICJALNA STRONA STOWARZYSZENIA

Witryna jest oficjalną stroną Stowarzyszenia i stanowi kontynuację prowadzonej od 2005 roku witryny www.zeromszczacy.kielce.pl.

Jeśli posiadasz ciekawą informację dotyczącą: absolwentów, szkoły, patrona - Stefana Żeromskiego, napisz do nas: zarzad@zeromszczacy.pl lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

Wydawnictwa Stowarzyszenia można nabyć w Szkole i w Stowarzyszeniu ( tel. 607765348; 41 367 61 57) oraz w sklepie BIBLIOFIL KIELECKI na Allegro
http://allegro.pl/sklep/15088230_bibliofil-kielecki

 

Kina i zakłady fotograficzne w Kielcach-kolejny spacer historyczny TPK

Kielce się zmieniają-to truizm, oczywista oczywistość. Mniej oczywista jest miejska pamięć i wiedza o przeszłości, o czasie sprzed zmian.

Towarzystwo Przyjaciół Kielc po raz kolejny zaprasza w podróż do przeszłości. Tym razem w świat kieleckich kin i zakładów fotograficznych zabierze nas 22 sierpnia br. znany nam dobrze historyk z Muzeum Narodowego dr Paweł Grzesik. Podzieli się swoimi nowymi ustaleniami.

Zbiórka o godz, 11.00 na rogu ulic Wesołej i Sienkiewicza. Zapraszamy i poecamy!

Spacer szlakiem Kadrówki 8.08.2021 r.godz.11.00 - zaproszenie TPK

Towarzystwo Przyjaciół Kielc we współpracy z  Ośrodkiem Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej

zaprasza zainteresowanych historią 8 sierpnia 2021 r. ( niedziela) na spacer kieleckim szlakiem strzelców Józefa Piłsudskiego w  107 rocznicę wkroczenia  Pierwszej Kompanii Kadrowej do miasta.

Rozpoczęcie o godz.11.00 spod pomnika Legionowej Czwórki sprzed WDK. O tej godzinie 12 sierpnia 1914 r. wjechał do Kielc pierwszy patrol strzelców.

Trasa spaceru prowadzi do placu Najświętszej Maryi Panny przed Katedrą, Pałacu Biskupów Krakowskich, ul. A. Mickiewicza, Śniadeckich, koło KCK do Rynku i  ul. Sienkiewicza do Hotelu Bristol.

W Tatrach też upalnie. Z wyprawy Jacka Jopowicza

Na Mięguszowieckiej Przełęczy, Jerzy Żuławski

Py­tasz mnie, pani, com wi­dział tam z góry,
Z tej wśród ob­ło­ków za­wrot­nej prze­łę­czy?
Wi­dzia­łem w dole ci­chych wód la­zu­ry,
bez­den­ne, rąb­kiem opa­sa­ne tę­czy,
co wy­glą­da­ły jako two­je oczy,
gdy łza je - na mnie zwró­co­ne - za­mro­czy.

Wi­dzia­łem w dali cza­ro­dziej­skie niwy,
ską­pa­ne w mo­rzu sło­necz­ne­go zło­ta,
wy­glą­da­ją­ce, jak ów kraj szczę­śli­wy,
któ­ry stwo­rzy­ła mo­ich snów tę­sk­no­ta,
gdzieś poza ży­cia jawą i ża­ło­bą,
a kędy ni­g­dy ja nie będę z tobą!

A bli­żej - czar­ne, w mgłach prze­past­ne tur­nie,
ta­kie po­sęp­ne, jako my­śli moje,
co ku błę­ki­tom spię­trza­ją się gór­nie
i zaś, jak ska­ły w toń, tak w oczy two­je
pa­trzą - i nań wnie­bo­wstęp­ną dro­gą
wznieść się ni w głę­biach za­to­nąć nie mogą.

Tematyczny spacer historyczny -zproszenie Towarzystwa Przyjaciół Kielc na 24.07.2021

Spacer historyczny „Życie codzienne kieleckich Żydów” odbędzie się wieczorem w sobotę 24.07.br,.

Zbiórka na rogu ul. A. Mickiewicza i Placu Wolności o godz. 19.00.

Trasa prowadzić będzie z Placu Wolności ulicą Hipoteczną, Leonarda, Wesołą, Bodzentyńską, Warszawską ( koło budynku odbudowanej synagogi), Piotrkowską, Plantami do ul. Sienkiewicza.

Przewidywany czas trwania ok.1,5 godziny. Spacer poprowadzi dr Marek Maciągowski z OMPiO

Serdecznie zapraszamy

Towarzystwo Przyjaciół Kielc

Kwitnące, lipcowe Tatry

W Tatrach (fragment), Kazimierz Przerwa-Tetmajer

Tam, w moim ką­cie zie­mi, kwit­ną te­raz kwia­ty,
kwit­ną kwia­ty wio­sen­ne, mło­de, buj­ne, świe­że,
las ja­sne słoń­ce z nie­ba w głę­bię swo­ją bie­rze
i szu­mi - (szu­mem pie­śni jak anioł skrzy­dla­ty!).

Las dro­gi, świę­ty, ciem­ny... Gdy się dźwi­ga z rana
nad po­la­ną mgła wschod­nia śnie­ży­sto-ró­ża­na:
je­le­nie we mgle sta­jąc wzno­szą w górę gło­wy
i ogrom­ne po­ro­ża, oszro­nio­ne rosą,
i sen­ne świetl­ne gło­wy na po­la­nę nio­są
z lasu, gdzie szu­mi świę­ty, won­ny hymn wscho­do­wy.

Po zdrowie z Qigongiem - zaproszenie na ćwiczenia 17.07.2021 r.

Towarzystwo Przyjaciół Kielc zaprasza na Stadion Leśny 17 lipca br. o godz. 9.45  na zajęcia Qigongu - starożytnej techniki chińskiej. Zbiórka na parkingu przy Parku linowym. 

Ćwiczyć mogą wszyscy, niezależnie od wieku. Qigong pomaga regulować oddech, wyciszyć umysł, poprawić koncentrację, zapanować nad stresem, uwolnić się od negatywnych emocji. Stosując sprawdzone przez tysiąclecia  techniki panowania nad własną energią, można podnieść odporność organizmu na wszelkie szkodliwe wpływy zewnętrzne.

Po potrójnej róży sosna krocząca w Wełeczu k/ Buska-Zdroju

Chociaż to sosna pospolita (Pinus silvestris), to jednaj nie bardzo jest pospolita. Jej pień wyrasta z korzeni  o wysokości 3 metrów ponad ziemią.  Chociaż wybierano ciągle spod niej piasek, nie chciała uschnąć, tylko rosła. I rośnie nadal.

Sosna krocząca znajduje się w Wełeczu, niedaleko Buska Zdroju, niemal przy drodze do Pińczowa.

J.

Stypendium im. Ireny Znojkiewiczowej 2021

STYPENDIA DLA ABSOLWENTÓW

            W tym trudnym pandemicznym roku nauki zdalnej Stowarzyszenie przyznało stypendia im. Ireny Znojkiewiczowej wyróżniającym się absolwentom naszej szkoły. Było to możliwe dzięki wieloletniemu fundatorowi tego stypendium, panu Maciejowi Znojkiewiczowi, któremu składamy serdeczne podziękowania.

Strony

Subscribe to Żeromszczacy RSS