Wśród nocnej ciszy...

fotografował Tomasz Rutczyński.

Galeria: