Tadeusz Rybkowski, absolwent z 1865 roku, malarz

Dzięki patriotycznym kartkom wielkanocnym z okresu międzywojnia, odkryliśmy na nowo ich autora, malarza Tadeusza Rybkowskiego, absolwenta naszej szkoły z roku 1865. Jest on autorem rysunku przedstawiajacego wygląd szkoły w roku 1862.

Urodził się w 1848 roku w Kielcach, ale dzieciństwo spędził w Opatowie. Naukę w Szkole Wyższej Realnej w Kielcach ( czyli naszej szkole) rozpoczął w 1857, egzamin maturalny zdał z odznaczeniem w 1865 roku już w szkole o zmienionej nazwie - w Gimnazjum Klasycznym (od 1862). Rok przepracował jako nauczyciel w Instytucie Hermana Hillera przy ul. Leśnej w Kielcach, po czym podjął studia na Wydziale Fizyczno-Matematycznym w Szkole Głównej w Warszawie pracując jednocześnie w warszawskim magistracie. Został przez władze miasta doceniony za ogólą wiedzę i zdolności rysunkowe i wytypowany jako stypendysta rządowy do ASP w Petersburgu. Wybrał prywatną praktykę budowniczo-inżynierską, która umożliwiła mu sfinansowanie nauki w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie. W tym czasie poznał Oskara Kolberga, któremu wykonywał później rysunki do jego studiów etnograficznych.

Studiował i malował w Wiedniu. Podróżował do Francji, Niemiec i Włoch. Odwiedzał kraj, nie zapominając o Kielcach. Od 1893 roku mieszkał we Lwowie. Został powołany na stanowisko profesora malarstwa dekoracyjnego w Państwowej Szkole Przemysłowej we Lwowie. Stworzył i prowadził prywatną szkołę malarstwa dla kobiet. Zakładał Związek Artystów Polskich, wchodził w skład komisji kwalifikujacej dzieła na wystawy. W 1920 roku został prezesem powołanego we Lwowie Powszechnego Związku Artystów Polskich.

Uprawiał malarstwo dekoracyjne, rodzajowe i historyczno-rodzajowe. Malował akwarele i obrazy olejne. Rysował dla czasopism m.in. Kłosów, krakowskiego Światu, Tygodnika Ilustrowanego. Wystawiał indywidaualnie i uczestniczył w wystawach zbiorowych m. in. w Wiedniu, Krakowie, Warszawie, Lwowie i Zakopanem. Jego obrazy można zobaczyć w Muzeum Narodowym w Warszawie, Krakowie, Kielcach, w Muzeum Historycznym miasta Krakowa, w Toruniu i we Lwowskiej Galerii Obrazów.

Fragmenty pisanych pod koniec życia pamiętników, barwne opowieści o spotkanych ciekawych i wybitnych postaciach, pod tytułem Ludzie mojej młodości zostały opublikowane m.in. w Pamiętniku Koła Kielczan (T.5 2/1930). Znalazł się tam portret Antoniego Formińskiego, inspektora kierujacego Wyższą Szkołą Realną w Kielcach w latach 1848-1865.

Tadeusz Rybkowski zmarł  we Lwowie 16.09.1926 roku i został pochowany w rodzinnym grobowcu na Cmentarzu Łyczakowskim.  W nekrologach wspominano go jako człowieka obdarzonego dużą kulturą,  towarzyskiego, o przemiłym, niefrasobliwym charakterze, młodego aż po siwy włos.

 

źródła:

Jerzy Szczepański, hasło w :Słownik biograficzny zasłużonych nauczycieli i wychowanków  I liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Zeromskiego w Kielcach, Kielce 2010

Róża Biernacka, hasło w Internetowy Polski Słownik Biograficzny

Lwów , malarze i graficy, https://www.facebook.com/LvivPaintings/photos/a.1488540484699086/2437262...

 

Galeria: