Spotkanie Pokoleń 2015-wpłaty

Koleżanki, Koledzy, 30 czerwca upływa termin wpłat na wrześniowe Spotkanie Pokoleń Żeromszczaków 2015,które finansowane  jest z wpłat uczestników. Kwota 100 złotych obejmuje: rozesłanie korespondencji, wydatki administracyjne (telefony, druki, identyfikatory, znicze, materiały biurowe), uczestnictwo w spektaklu teatralnym, koszt wystaw fotograficznych, tablic dotyczących nadania imienia dwóm salom lekcyjnym, wydawnictw okolicznościowych i ogniska. Udział w bankiecie to dodatkowy koszt  50 zł.

Prosimy o dotrzymanie terminu i wpłatę na konto: 67 1240 1372 1111 0000 1217 0249  z dopiskiem:  SPOTKANIE POKOLEŃ  i podanie  nazwiska szkolnego oraz roku matury.