Spotkanie pokoleń 20-22 września 2019 r.

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

i Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach „ŻEROMSZCZACY”

zapraszają absolwentów i przyjaciół naszej szkoły do udziału w spotkaniu pokoleń, które odbędzie się w dniach 20 – 22 września 2019 r.

20 września (piątek) – DZIEŃ UCZNIA

Zapraszamy absolwentów do przeprowadzenia bardzo interesujących lekcji dla obecnych uczniów I LO.

Tematyka lekcji może dotyczyć zagadnień przedmiotowych (np. spotkanie lekarza z uczniami klas biologiczno-chemicznych,

spotkanie inżyniera z uczniami klas matematyczno-fizycznych, spotkanie prawnika lub dziennikarza z uczniami klas humanistycznych)

lub innych tematów, które mają znaczenie dla rozwoju młodego pokolenia Polaków.

Osoby zainteresowane przeprowadzeniem lekcji prosimy o przesłanie propozycji tematu zajęć na adres: 

Waldemar.Pukalski@zeromski.kielce.eu do 16 września 2019 r.

21 września (sobota) – DZIEŃ ABSOLWENTA

10.00 – 11.00 zwiedzanie budynku szkoły (ulica Ściegiennego 15),

11.00 – 14.00 spotkania koleżeńskie w salach lekcyjnych, spotkania absolwentów z nauczycielami I LO.

 

22 września (niedziela) – DZIEŃ PAMIĘCI

8.00 – 9.00 Msza w Kościele Św. Trójcy (ulica Jana Pawła II),

11.00 – 13.00 Spotkanie absolwentów, którzy chcą uczestniczyć w organizacji Jubileuszu 300 lecia w roku 2024 (ulica Ściegiennego 15).

Prosimy Państwa o przesyłanie na adres: Lilla.Winiarska-Mancini@zeromski.kielce.eu ciekawostek dotyczących  nauki w naszym liceum,

anegdot o naszych nauczycielach i innych sytuacjach życia szkolnego.

Zebrane materiały chcemy wykorzystać do wydania kolejnej księgi pamiątkowej naszej szkoły.

                                                                                                                                                  Zapraszamy: Waldemar Pukalski, Ryszard Ostachowski