2019 rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

20.07 2018 r. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił rok 2019, jak napisano w uzasadnieniu, w uznaniu słowa i czynu wybitnego pisarza rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. 20 maja tego roku mija 100. rocznica urodzin pisarza, który zasłużył się kulturze powszechnej  przede wszystkim jako bezkompromisowy komentator wydarzeń II połowy XX wieku poszukujący w nich prawdy i moralnego ładu. Powszechnie  jest znany jako autor pierwszego  w literaturze światowej, artystycznie doskonałego świadectwa martyrologii więźniów  sowieckiego łagru, książki „Inny Świat”. Pisał opowiadania, eseje, parał się krytyką artystyczną, stworzył w Dzienniku pisanym nocą swoistą historię Polski i Europy XX w. Razem z Jerzym Giedroyciem współorganizował i współredagował emigracyjne pismo Kultura. Jego roli w kształtowaniu kultury polskiej nie da się przecenić.

Dla środowiska Liceum im. S. Żeromskiego ważne jest, że był naszym starszym kolegą. Pochodził z Kielc, choć związany był też z Suchedniowem. Ale to  szkoła w dużym stopniu go ukształtowała. Tu był niekwestionowanym klasowym polonistą i tu debiutował jako redaktor pisma Młodzi idą. W klasie VI napisał  reportaż  ze swoich wędrówek po Górach Świętokrzyskich zatytułowany Świętokrzyżczyzna, który opublikowało warszawskie czasopismo Kuźnia Młodych.

Po przemianach ustrojowych w 1989 r. w końcu mógł przyjechać do kraju i do nas. 9 maja w 1991 roku Rada Miasta uczyniła pisarza honorowym obywatelem.  Wiosną 1997 r. odwiedził "starą szkołę" przy ul. Jana Pawła II, gmach, w którym się uczył i w 1937 r. zdawał maturę. Spotkał się też ze swoimi następcami w nowej szkole przy ul. Ks. P. Ściegiennego. Wstąpił wówczas do Stowarzyszenia Absolwentów Szkoły, a w 2000 roku został pierwszym jego honorowym członkiem. W tym roku w jakiś symboliczny sposób znowu będzie z nami.