Zmiana terminu Walnego Zebrania

Aktualizacja

W związku z licznymi prośbami o zmianę terminu Walnego Zebrania Stowarzyszenia Absolwentów I LO im. Stefana Żeromskiego w Kielcach Żeromszczacy informuję, że odbędzie się ono

w dniu 18 października 2023 r., w środę o godzinie 18.00 a w przypadku braku quorum 18.30.

Wszystkie pozostałe informacje pozostają bez zmian.

Zofia Pietraszek