Złota Odznaka Stowarzyszenia

Najwyższe odnaczenia Stowarzyszenia - Złotą Odznakę odebrali 11 kwietnia 2014 r. w obecności zgromadzonych na walnym zebraniu członków Stowarzyszenia i Dyrektora Szkoły koledzy:

Paweł Pierściński-artysta fotograf, krytyk i teoretyk fotografii, publicysta, twórca Kieleckiej Szkoły Krajobrazu, od lat pokazujący piękno Ziemi Kieleckiej, niezawodny kolega żeromszczak, przyjaciel młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        oraz Maciej Znojkiewicz  - fundator stypendium im. swojej Mamy, Ireny Znojkiewicz, pierwszego w dziejach Stowarzyszenia stypendium dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Kielcach  konsekwentnie rozwijających swoje pasje; od lat pokazujący jak silne są przekraczające  granice więzi łączące pokolenia żeromszczaków.

 

 

Galeria: