Zima w najlepsze w Paśmie Posłowickim i Paśmie Kadzielniańskim

O zimo! twoję piekność smętną, uciszenie
Lasów i rzadkie słońca złotego promienie
czuję dziś na kształt czaru i na kształt uroku....

                                            Juliusz Słowacki

Zima na zdjęciach Jacka Jopowicza.