Żeromszczak Zdzisław Antolski został Laureatem Świętokrzyskiej Nagrody Kultury

W Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach odbyła się wojewódzka Inauguracja Roku Kulturalnego i Sezonu Artystycznego 2022/2023. Podczas uroczystości zostały wręczone Świętokrzyskie Nagrody Kultury. Laureatem nagrody I stopnia został poeta i prozaik Zdzisław Antolski, absolwent naszej szkoły (matura 1973), członek i działacz naszego Stowarzyszenia. W roku 2022 obchodzi 50 rocznicę swojego debiutu literackiego, który miał miejsce w szkolnym piśmie „Młodzi idą” wydawanym przez młodzież szkolną I LO im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Natomiast 16 stycznia przyszłego roku będzie obchodził 70 rocznicę urodzin.
Tak o Laureacie napisało Echo Dnia:
Zdzisław Antolski – świętokrzyski poeta i prozaik. Autor kilkunastu książek poetyckich i prozatorskich, m.in. „Maszyna metafizyczna” czy „Kapsuła Czasu”. Jego wiersze były tłumaczone na języki angielski oraz czeski. Publikował m. in. w: „Poezji”, „Twórczości”, „Frazie”, „Magazynie Literackim”, „Przemianach”, „Okolicach”, „Tygodniku Kulturalnym”. Dawniej felietonista w „Echu Dnia”, obecnie współpracuje z pismem „Radostowa”. W internetowym tygodniku Pisarze.pl prezentuje swoje utwory związane z Ziemią Kielecką. Prowadził wydawnictwo ”U poety”, gdzie ukazywały się książki regionalnych autorów. Na temat jego twórczości powstała monografia Zofii Korzeńskiej „Walka demona z aniołem. Droga twórcza Zdzisława Antolskiego”. W swojej twórczości propaguje kulturę i tradycję regionu świętokrzyskiego. Laureat licznych nagród literackich, m.in. „O Świętokrzyską Lirę Poezji”, ogólnopolskiej nagrody im. Andrzeja Bursy w Krakowie.
Wnioskodawca - Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach „Żeromszczacy”