Żeromszczacy nad Bobrzą

W każdą środę Stowarzyszenie Ziemia Świętokrzyska wraz z Urzędem Miasta Kielce

zaprasza na wspólne wędrowanie i wyprawy rowerowe po Górach Świętokrzyskich.

Trasy miejsca zbiórki są ogłaszane na stronie internetowej Stowarzyszenia ( www.ziemiaswietokrzyska.net ).

W minioną środę grupka Żeromszczaków przypadkowo spotkała się

na wycieczce zorganizowanej przez w/w Stowarzyszenie.

Trasa wiodła m.in. wzdłuż tajemniczych i mało znanych meandrów Bobrzy.

 Zastanawiamy się czy to całkiem przypadkowe spotkanie pozostanie jednorazowym faktem

czy też zaowocuje poszerzeniem grupy o innych „turystycznych Żeromszczaków”.

 A może będzie impulsem do powołania np. koła turystyki pieszej?

Już kilka razy w minionych latach organizowane były piesze wycieczki Żeromszczaków

co oznacza, że w naszej grupie trochę turystów jest.

Apelujemy aby Zarząd rozważył wprowadzenie takiej formy aktywności absolwentów I L.O.

do planu swojego działania.

 Lidka,Ewa, Jacek, Krzysiek i Rysiek.