Żeromszczacy na III Festiwalu Literackim Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

Już  pierwszego września, w piątek,  rusza III edycja Literackiego Festiwalu Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Pociąg do literatury. Potrwa trzy dni. Wydarzenia skoncentrowane wokół współczesnego życia literackiego zostały  tak pomyślane, by bardzo różni  odbiorcy znaleźli coś dla siebie. W programie mamy sporo akcentów związanych z żeromszczakami, począwszy od samego patrona festiwalu.

O godz. 12.45  pod pamiątkową tablicą  na domu, w którym mieszkał pisarz, przy ul. Sienkiewicza 52, zostaną złożone kwiaty, zaś oficjalnemu otwarciu festiwalu w Poczytalni na dVoRcu PKS  będzie towarzyszyła wystawa zdjęć naszego absolwenta Konrada Cedry Gustaw Herling-Grudziński - Trzy Spotkania w Neapolu. Scenariusz do niej opracowała żeromszczanka Magdalena Helis-Rzepka.

2 września, w sobotę, na głównej festiwalowej scenie przy Placu Artystów o godz. 15.00 nasza absolwentka, Magdalena Fudala, rozmawiać będzie z pisarką Grażyną Plebanek i dokumentalistką, dziennikarką, Ewą Ewart.

Kolejnego dnia, 3 września, w spotkaniu poświęconemu Nowym rytmom literackim  wezmą udział młodzi dziennikarze z Klubu dziennikarskiego im. Marcina Pawłowskiego. I patron klubu, i jego członkowie to żeromszcacy. Spotkanie odbędzie się na scenie przy PL. Artystów o godz.11.30.

W tym samym miejscu od 13.45  kolejne wydarzenia związane z Herlingiem: debata poświęcona przede wszystkim problematyce Innego świata i rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu na opowiadanie inspirowane prozą pisarza.

Ostatnim akcentem  festiwalu będzie specjalna  lekcja z Herlinga przeprowadzona dla uczniów naszej szkoły przez zaproszonego specjalistę, gościa festiwalu.

Szczegółowy program wydarzeń na stronie:  http://mbp.kielce.pl/festiwal-iii-program/