Zebranie sprawozdawczo - wyborcze 19.10.2023 r.

ZAWIADOMIENIE

 Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Kielcach „Żeromszczacy” zaprasza członków Stowarzyszenia i sympatyków Szkoły na Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze,
które odbędzie się w dniu 19 października 2023 r. w auli naszej szkoły (ul. P. Ściegiennego 15)

o godzinie 18.00 a w przypadku braku quorum o 18.30.

Prosimy wszystkich członków Stowarzyszenia, którzy maja możliwość, o wzięcie udziału
w zebraniu. Przypominam również, że zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia

§ 13 punkt 5.

Członek zalegający ze składkami nie może korzystać ze swoich praw (w tym do korzystania z prawa wyborczego do władz i organów Stowarzyszenia) do czasu uregulowania zaległości.

 

W programie m.in. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia, przeprowadzenie wyborów Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz informacja o stanie przygotowań do obchodów Jubileuszu 300 – lecia szkoły.

Przewidujemy skromny poczęstunek.

 W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów „Żeromszczacy”                   

Prezes Zofia Pietraszek