Zbieramy fundusze na sztandar naszej szkoły

Drogie Koleżanki i Koledzy Żeromszczacy 

Naszym wielkim marzeniem jest przekazanie społeczności Naszego Liceum repliki historycznego sztandaru. Zależy nam, tym bardziej, że w roku 2024 rozpoczynamy uroczystości związane z 300-leciem szkoły. Zwracamy się do Was z prośbą o pomoc w zebraniu funduszy na wykonanie tej repliki. Wiemy, że w szeregach Stowarzyszenia jest wielu absolwentów, którym szkoła i jej tradycja nie jest obojętna. Obecnie sztandar ma 87 lat i niestety nie może uczestniczyć w uroczystościach 3 Maja, 11 Listopada i innych okolicznościach, gdy jego widok przypomina o tradycji jednej z najstarszych szkół w Polsce. Został ufundowany w 1935 roku, gdy nastąpiła zmiana patrona z Mikołaja Reja na Stefana Żeromskiego, jej najwybitniejszego absolwenta.

Sztandar był uczestnikiem szkolnych, lokalnych i państwowych uroczystości przed 1939 rokiem. Był obiektem troski absolwentów i uczniów szkoły w czasie okupacji, kiedy za przechowywanie tego typu symboli groził obóz koncentracyjny.

Na sztandarze wyhaftowane zostały nie tylko symbole polskiej państwowości - orzeł w koronie, ale także hasło „Bóg, Honor, Ojczyzna” i elementy oddające pełnię twórczości patrona szkoły: od „Puszczy Jodłowej”, „Róży”, „Wiernej Rzeki”, „Dumy o hetmanie”, po powieść napoleońską „Popioły”, i dramat „Sułkowski”.

Jest obiektem zabytkowym i może być jedynie symbolem minionych dni.

Z tego też powodu szkoła jest reprezentowana przez młodzież w strojach galowych, lecz bez najważniejszego jej symbolu – sztandaru.

W roku 2019 rozpoczęliśmy zbiórkę pieniędzy na rzecz wykonania repliki. Pandemia przeszkodziła w podjęciu działań na szerszą skalę, nie tylko na terenie szkoły.

Koszt repliki sztandaru haftowanego z drzewcem i gablotą do przechowywania to około 12000zł.

Za radą Anny Myślińskiej żeromszczanki,radnej Miasta Kielce wystąpiliśmy o dotację celową „Mały Grant” do UM w Kielcach i otrzymaliśmy grant w wysokości 4000 zł. Resztę pieniędzy musimy zabezpieczyć we własnym zakresie. Dotychczas udało nam się zebrać 3850,00 złotych.

Jeśli zdecydujecie się Państwo na dowolną, dobrowolną wpłatę, proszę o podanie imienia, nazwiska i ewentualnie roku matury 

oraz dopisek „Na sztandar szkoły”.

 

Zwracamy się z prośbą o przekazanie funduszy na konto Stowarzyszenia

„Żeromszczacy” Bank Pekao S.A. I oddział Kielce ul. Sienkiewicza 18

67124013721111000012170249 

Planujemy każdego darczyńcę uhonorować pamiątkowym „gwoździem” umieszczonym na drzewcu sztandaru lub okolicznościowej tablicy.

 

Środki finansowe na repikę sztandaru są zbierana tylko i wyłącznie przez konto Stowarzyszenia.

Nikt nie ma prawa do organizowania zbiórek publicznych

Z serdecznym podziękowaniem

w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Żeromszczacy

prezes Zofia Pietraszek