zaproszenie na zakończenie wystawy prac Jarka Janowskiego

Z A P R O S Z E N I E

12 lutego 2020 r o godz. 18:30 w gościnnych progach

Pałacyku Zielińskiego w Kielcach nastąpi uroczyste zamknięcie

wystawy "50 lat Jarka Janowskiego w satyrze, poezji i filmie".

Prace naszego szkolnego Kolegi Jarka Janowskiego

można jeszcze oglądać w salach wystawowych Pałacyku.

Jeżeli byłaś/byłeś na otwarciu wystawy, a tym bardziej jeżeli

Cię tam nie było - koniecznie przyjdź na jej zakończenie.

Zarząd Stowarzyszenia "Żeromszczacy" 

 

 

Tags: