Zaproszenie na konferencję

Dr hab. Robert Kotowski Dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach

 zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową :

Stefan Żeromski - twórca, działacz, obywatel

która odbędzie się 15 października 2019r

w Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego,  ul. Jana Pawła II 5, Kielce.

 

Program konferencji: 

10:00             - otwarcie konferencji – dr hab. Robert Kotowski, dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach,

                                                             prof. dr hab. Andrzej Mencwel.
10.15-11.15  -  dr hab. Monika Gabryś-Sławińska, prof. UMCS 

                        Diabelska nieufność – obraz złego/diabła/szatana we wczesnej twórczości Stefana Żeromskiego,

                          prof. dr hab. Wiesław Caban 

                         Młodzież polska w rosyjskich korpusach kadetów w XIX  wieku, wybrane problemy.

                          dyskusja
11.25 – 12.15 - Lesław Dall „Rzeczpospolita Zakopiańska", czyli jak Zakopane odzyskało niepodległość w 1918 roku,
                          dr hab. Beata Utkowska, prof. UJK Między diarystycznym a niediarystycznym – renegocjowanie granic edytorskich ,

                          przed wydaniem „Dzienników” Żeromskiego w ramach jego „Pism zebranych”,
                          dyskusja
12.15               -  przerwa

12.30-13.30   - dr hab. Katarzyna Sobolewska Zgubiony i odnaleziony XXI tom „Dzienników”   Żeromskiego.

                        Osoby, wydarzenia, okoliczności. Raport ze stanu poszukiwań,

                         dr Katarzyna Kościewicz „Z tych artykułów też już prof. Pigoń rezygnuje".

                         Wokół  problemów z recepcją publicystyki Stefana Żeromskiego w Polsce Ludowej z cenzurą w tle.

                         dyskusja

13.30-14.00  -  dr hab. Wiesław Ratajczak, prof. UAM Poszukiwanie wzorca wolności. Żeromski o Conradzie,

                         prof. dr hab. Zdzisław Jerzy Adamczyk Czy można dobrze wydać dziennik Stefana  Żeromskiego?

                        Pierwsze spostrzeżenia oraz nieustanne wahania i rozterki wydawcy.

                         dyskusja

14.00-14.30  -  podsumowanie konferencji.