Zaproszenie do Dworku Laszczyków na wernisaż wystawy

Otrzymaliśmy serdeczne zaproszenie na wernisaż wystawy z cyklu „Materia. Konfrontacje Artystyczne” z udziałem artystki dr Barbary Czapor -Zaręby, do Dworku Laszczyków 16.06.2023 r. o godz. 17.00. Wernisaż uświetni koncert zespołu Folk Time Duo.

Linoryt, druk pigmentowy, druk wypukły – wyjątkowe prace dr Barbary Czapor -Zaręby  wykonane w różnych technikach będziemy mogli obejrzeć  już od 16 czerwca 2023 roku w Dworku Laszczyków w Kielcach w ramach cyklu „Materia. Konfrontacje Artystyczne”.

Nieoczywiste dzieła artystki podejmują tematykę „przejścia”, gdy człowiek nie należy już do społeczności i nie został włączony do innej grupy. – To co nieoswojone, nieostre z założenia budzi nasz lęk. Przekroczenie progu może mieć znaczenie symboliczne  i jest wejściem ze sfery codzienności do sfery sacrum – mówi dr Barbara Czapor- Zaręba. Prace prezentowała m.in. we Francji, Chinach, Chorwacji, Niemczech, Norwegii, Japonii i Czechach. Jest laureatką wielu prestiżowych konkursów artystycznych.

Barbara Czapor-Zaręba urodziła się w 1977 r. w Namysłowie. Ukończyła studia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie (obecnie Uniwersytet im. Jana Długosza). Dyplom artystyczny z wyróżnieniem zrealizowała w Pracowni Druku Wypukłego prof. Ewy Zawadzkiej w Zakładzie Grafiki Warsztatowej Instytutu Plastyki w Częstochowie w 2003 r. Studiowała na Wydziale Artystycznym na kierunku Grafika, specjalność grafika warsztatowa w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, gdzie otrzymała dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Druku Wypukłego prof. Mariusza Pałki w 2012 r. W 2019 roku uzyskała stopień doktora sztuki w dziedzinie sztuki w dyscyplinie artystycznej: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki nadany uchwałą Rady Wydziału Artystycznego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Od 2020 r. pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Grafiki Wydziału Sztuki Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie.

Wystawę będzie można oglądać do 11 lipca 2023 r.