Zapamiętane, bo ważne. Lekcja, którą pamiętam.

Zapraszamy do podzielenia się wspomnieniem szkolnej lekcji, która pozostała w pamięci, bo była ważna z jakiegoś względu. Coś uświadomiła, wywołała namysł, zaskoczyła. Zobaczmy, co wyłoni się  z tych zapisów. Niech ten materiał będzie naszym wkładem w dyskusję dotyczącą kształtu edukacji, która  publicznie zaczyna się toczyć.

Potrzeba radykalnej przebudowy podejścia do nauczania, teorii i praktyki wydaje się coraz powszechniejsza.  Formą takiej refleksji ma być konferencja „Edukacja na miarę czasu” organizowana w Kielcach w kwietniu przez Fundację im. Jerzego Zaremby. Pomysły reformatorskie często jednak prowadzą z jednej skrajności w drugą. Zbierzmy nasze doświadczenia, przekażemy je uczestnikom konferencji, wykorzystamy w kolejnej stowarzyszeniowej publikacji. Pomóżmy przyszłym pokoleniom uczyć się ciekawie i mądrze.

Relacje prosimy nadsyłać na adres: z-pietraszek@wp.pl lub: magda57@go2.pl