Zajęcia z jogi w czasie Spotkania Pokoleń 2015

W pierwszym dniu Spotkania Pokoleń, w piątek 18 wrzesnia, czternaścioro absolwentów poprowadziło 17 lekcji na tematy związane z ich pracą lub zainteresowaniami. Poruszali  zagadnienia z dziedziny prawa, zdrowia, filmu, gospodarki, historii sztuki, pedagogiki, kultury  Włoch, Indii i podrózowania. Danusia Świat, obecnie nauczyciel w naszym liceum, przeprowadziła zajęcia z jogi.

Galeria: