Zachody słońca w lipcowym wspomnieniu Jacka Jopowicza

...sierpień się zaczął, ale wspomnienia minionego miesiąca są wciąż żywe, zobaczmy więc jak niektóre, wyjątkowe lipcowe wieczory żegnały nas swoją artystyczną duszą i zjawiskowymi urokami wizualnymi...a podziękowania należą się naszemu Koledze, Jackowi Jopowiczowi.

Galeria: