Z kart historii szkoły. Odznaka działacza opozycji antykomunistycznej dla absolwenta Krzysztofa Nyczaja.

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdził  w grudniu 2021 roku  przysługujący absolwentowi liceum, Krzysztofowi Nyczajowi ( matura 1991), status działacza opozycji antykomunistycznej.  Jej widomym znakiem jest honorowa odznaka ( powyżej).

Działalność kolegi na terenie Kielc dotyczyła czasu przypadającego na naukę w naszej szkole, czyli lata 1987-1989.  Jej przejawem były również  akcje przeprowadzone w Żeromskim w czasie lekcji. Na przykład kolportaż wolnościowych ulotek, zorganizowanie w hallu głównym 13 grudnia 1988 r.  tzw. cichej przerwy uczniów ubranych na czarno dla oddania hołdu zabitym podczas stanu wojennego, drukowanie na „zdobycznych” matrycach ulotek wzywających do demonstracji, organizowanie kolegów uczestniczących  na terenie miasta w manifestacjach i happeningach wzorowanych na wrocławskiej „Pomarańczowej Alternatywie”.  Zdjęcie z takiego wydarzenia z kwietnia 1989 r. stało się m. in. pretekstem do próby relegowania Nyczaja ze szkoły. Był wtedy uczniem klasy drugiej. Wydarzenia historyczne, czerwcowe wybory 1989 roku,  zmieniły zapadłą decyzję. Grupka osób skupionych w szkole wokół Nyczaja  należała do organizacji Konfederacja Oporu Społecznego.

Patrząc historycznie wystąpienia te wpisują się w ciąg wolnościowego sprzeciwu uczniów liceum od XIX-wiecznych protestów i strajków po walkę w czasie obu wojen światowych. Ślady tych wydarzeń widnieją na pamiątkowych tablicach umieszczanych na obu szkolnych gmachach,  fundowanych przez kolejne pokolenia absolwentów.

Dzisiaj Krzysztof Nyczaj jest dr. nauk o zdrowiu,  zajmuje się elektronicznymi  systemami w ochronie zdrowia.

 

Galeria: