Z Dalni i na Dalni

Zimowe widoki  zarejestrowane ostatniego dnia stycznia 2014 r. przez Jacka Jopowicza.