Wybitni Nauczyciele - Kazimierz Kaznowski

Z okazji Dnia Nauczyciela cytujemy wspomnienie absolwenta naszej szkoły  z roku 1937, pisarza Gustawa Herlinga- Grudzińskiego o nauczycielu Kazimierzu Kaznowskim:  Ze szkolnych pedagogów najbardziej lubiłem profesora Kazimierza Kaznowskiego, który uczył nas przyrody. Był to człowiek jakby żywcem przeniesiony z XIX stulecia -- z bródką, W garniturze, z białym kołnierzykiem, niezwykle poważny, do wszystkiego odnosił się z wielką pieczołowitością i pedanterią, uważając, że to, co robi, ma wielkie znaczenie. Uwielbiałem jego lekcje, to było jakieś zauroczenie. Przywoziłem mu z Suchedniowa do laboratorium rozmaite rzeczy. Pamiętam, że miałem kiedyś referat o rosiczkach, malutkich mięsożernych kwiatkach, które zamykają się, gdy siadają na nich muszki. Bardzo to go zainteresowało i poprosi mnie o przywiezienie rosiczek z moich okolic, w których jest wiele ich odmian, i ja oczywiście, z największą dumą, dostarczyłem mu cały słoik tych roślin. Byłem niezwykle zafascynowany jego lekcjami, i nim samym. ( "Najkrótszy przewodnik po sobie samym" )

Kazimierz Kaznowski ( 1876 -1943) był przyrodnikiem, badaczem świętokrzyskiej flory, nauczycielem biologii i geografii w naszej szkole w latach 1919-1939 . Działał w  Polskim Towarzystwie Krajoznawczym, od 1923/1924 był współpracownikiem Komisji Fizjograficznej Polskiej Akademii Umiejętności. W latach 1924–1929 wspólnie z  krajoznawcą ( byłym uczniem jeszcze Gimnazjum Męskiego)  Edmundem Massalskim prowadził badania Gór Świętokrzyskich na zlecenie Polskiej Akademii Umiejętności. Autor prac florystycznych i paleontologicznych.. Zgromadzony przez niego zielnik przekazany został do Komisji Fizjograficznej Polskiej Akademii Umiejętności. Profesor spoczywa na Cmentarzu Starym w Kielcach.

Galeria: