Wspominanie Pawła Pierścińskiego, wybitnego fotografa i naszego kolegi- relacja

Jeżeli mnie już nie będzie z wami

Pożegnajcie mnie refleksem słonecznym

W obiektywie waszej pamięci

Paweł Pierściński, „Pagór”

Spotkanie wspomnieniowe, którego bohaterem był zmarły w ubiegłym roku nasz kolega i przyjaciel, fotografik wielkiego formatu Paweł Pierściński zgromadziło wiele osób, dla których był on ważny i którym był bliski. Relację prasową Lidii Cichockiej opublikowaną w „Echu dnia” z 24-25 listopada 2018 r. zamieszczamy na dole wpisu.

Wśród zgromadzonych znaleźli się  żeromszczacy. Pierwszy to Maciej Zarębski, inicjator spotkania i razem z redaktorem Longinem Kaczanowskim publikacji wspomnieniowej „ Paweł Pierściński in memoriam”. Niespodziankę zebranym zgotowała żeromszczanka, dziennikarka radiowa Magda Smożewska-Wójcikiewicz, udostępniając nagranie przeprowadzonego z Pawłem wywiadu. Mogliśmy usłyszeć jak opowiada o swojej pasji fotografowania i kończy opowieść słowami: „Czuję się człowiekiem spełnionym”. ( cały reportaż znajduje się na końcu materiału)

O Pawle, absolwencie naszej szkoły mówiła była prezes stowarzyszenia „Żeromszczaków” Magdalena Helis-Rzepka. Okazuje się, że Paweł zdając maturę w 1956 kończył jeszcze Pierwsze Męskie Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego, którego charakter określał we wspomnieniu  „czystą formą". Paweł śpiewał w szkolnym chórze, i był pierwszym w Żeromskim olimpijczykiem z matematyki.Po maturze myślał o szkole filmowej. W czasie wakacji  nakręcił  nawet z kolegami i ich sympatiami  film wg własnego scenariusza.  Należał do Stowarzyszenia Absolwentów Szkoły i włączał się w jego działalność. W czasie przygotowań do zjazdu absolwentów w 2010 r. był  jednym z organizatorów dużej wystawy prezentującej twórczość plastyczną żeromszczaków. Jej część fotograficzną omówił w towarzyszącym wystawie almanachu „Żeromszczacy. Słowa. Obrazy”.

W 2014 r. został przez nas uhonorowany złotą odznaką  stowarzyszenia, a na Spotkaniu Pokoleń we wrześniu 2015 roku otrzymał tytuł Honorowego Członka.              Dzisiaj widać, jak brakuje nam jego obecności.                        Fotograficzne migawki z listopadowego wieczoru wspomnień przygotował  kolegaTomasz Rutczyński.

Materiał audio: 
  • Filename: rozliczenie-pawel-pierscinski.mp3
  • Filesize: 35.81 MB
Galeria: