Wiosenne przebudzenie w ogrodach

„Już w powietrzu wiosnę słyszę”, Julian Tuwim

Już w po­wie­trzu wio­snę sły­szę…
Czy ty też?
Ser­ce pa­trzy w me za­ci­sze…
Czy ty wiesz?

Świat wio­śnie­je, w słoń­cu cały,
W świ­tach zórz…
Wró­ble się roz­świer­go­ta­ły:
„Cóż, czy już?”

Wio­sna… Kwia­ty mam i słoń­ce…
Czy ty też?
A w oczach mam łzy go­rą­ce…
Czy ty wiesz?

 

Wiosenne ogrody w obiektywie Krzysztofa Wałeckiego i Zofii Pietraszek

Galeria: