Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia 31.03.2017

 Szanowna Koleżanko, Szanowny Kolego,  w marcu kończy się kadencja pracującego obecnie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia. Nadal trwa kadencja Kapituły. Przed nami wybory nowych władz i wypracowanie programu pracy na kolejne lata. Trzeba zdecydować czy w 2020 r. Stowarzyszenie organizuje zjazd z okazji jubileuszu 295-lecia, a w  2025 r. rocznicy 300-lecia Szkoły. Zapraszam wszystkich, którzy dysponują czasem i chęcią utrzymywania koleżeńskich  więzi do pracy we władzach Stowarzyszenia. Zapraszam na Walne Zebranie Wyborcze w dniu 31 marca br. (piatek) do Szkoły, sala 28, I pietro. Pierwszy termin Zebarnia ustalamy na godzinę 18.00; drugi termin na godz. 18.30.

W swoim imieniu pragnę podziękować wszystkim Państwu za życzliwość i pomoc, z jaką spotkałam się w ciągu 15 lat mojej działalności we władzach Stowarzyszenia. Dziękuję, że mogłam bezpośrednio i korespondencyjnie poznać tyle niezwykłych osób. Dzięki Wam Stowarzyszenie stało się ważną częścią mojego życia, a „moja” szkoła przekroczyła zdecydowanie czas czterech uczniowskich lat. Serdecznie dziękuję Wszystkim, z którymi dane mi było współpracować. Jeśli tylko będę mogła w przyszłości w czymś pomóc, proszę na mnie liczyć.

Składki członkowskie ( 40 zł od 2011 r.) można uzupełnić w czasie zebrania lub na konto Stowarzyszenia: Nr: 67 1240 1372 1111 0000 1217 0249; Bank Pekao S.A , 25-301 Kielce, ul. Sienkiewicza 18

Porządek Walnego Zebrania:

 1. Rejestracja uczestników
 2. Powitanie uczestników
 3. Wystąpienie Dyrektora Szkoły
 4. Sprawdzenie kworum
 5. Wybór przewodniczącego zebrania, sekretarza, komisji skrutacyjnej i komisji wnioskowej
 6. Zatwierdzenie porządku obrad, informacja o sposobie głosowania i zasadach składania wniosków  (pisemnie do komisji wnioskowej).
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu  Stowarzyszenia w roku 2016 i w trakcie całej kadencji (marzec 2014 - marzec2017)
 8. Przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego
 9. Informacja o stanie magazynu
 10. Wystąpienie Przedstawiciela Komisji Rewizyjnej
 11. Dyskusja
 12. Głosowanie nad zatwierdzeniem przedstawionych sprawozdań i udzieleniem Zarządowi absolutorium
 13. Podjęcie uchwały dotyczącej absolutorium
 14. Wybory prezesa Stowarzyszenia
 15. Wybory członków zarządu ( 6 osób), Komisji Rewizyjnej ( 3 osoby), Sądu Koleżeńskiego ( 3-5 osób)
 16. Wypracowanie programu działania na rok 2017 i lata następne (zgłaszanie propozycji, dyskusja, zatwierdzenie programu).
 17. Zamknięcie obrad                                            

                                                                              Prezes Zarządu

                                                                     Magdalena Helis-Rzepka

Kielce, 14.03.2017 r.

Tags: