Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Zebranie kończące kadencję władz stowarzyszenia działających w latach 2011-2014 rozpoczęło się od prezentacji pozyskanej ostatnio przez  stowarzyszenie akwareli przedstawiającej gmach starej szkoły. Obraz przekazany został w depozyt do sali 46 na ręce dyrektora , kolegi Waldemara Pukalskiego.  Zanim zaczęły się obrady, przewodniczący kapituły  Krzysztof Dedener i prezes zarządu Magdalena Helis-Rzepka uhonorowali  kolegów :  Pawła Pierścińskiego i Macieja Znojkiewicza  Złotą Odznaką , najwyższym odznaczeniem Stowarzyszena.                                                                                                     

Część sprawozdawczo-wyborczą poprowadził kol. Tomasz Gondek. Sekretarzem została kol. Marta Podgórska. Zebrani przyjęli sprawozdanie z pracy Zarządu, finansowe, magazynowe, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i Kapituły. Kol. prezes podziękowała wszystkim za wspólną pracę.  Na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielono Zarządowi absolutorium. Następnie  wybrano nowe  władze Stowarzyszenia.

Prezesem na kolejną kadencję wybrano  kol. Magdalenę Helis-Rzepkę. Do Zarządu weszli  : Tomasz Gondek, Małgorzata Mazur, Tomasz Rutczyński, Mariola Stąpór, Piotr Szafraniec  i Szymon Żaba-Żabiński .

W komisji Rewizyjnej pracować będą : Alicja Bojarowicz, Jolanta Stefańska-Amerek i Elżbieta Wesołowska.

Sąd stanowią: Jolanta Daniel, Adam Massalski i Janusz Pisowicz,

Kapitułę: Zbigniew Biegaj, Jerzy Daniel, Jolanta Daniel, Krzysztof Degener, Jarosław Pawłowicz, Janusz Pisowicz, Marta Podgórska, Wiesława Stajura i Tomasz Rutczyński.

W dyskusji programowej zwrócono uwagę na czekający Stowarzyszenie jubileusz dwudziestolecia w roku przyszłym, wypadające również w 2015 r. spotkanie pokoleń oraz  inicjatywy związane z rocznicami Stefana Żeromskiego przypadającymi na ten i przyszły rok. Sporo uwagi poświęcono zabezpieczeniu finansowemu działalności organizacji.

Pliki do pobrania: