Uroczystość zakończenia roku szkolnego klas trzecich

Liczna grupa absolwentów –przedstawiciele kl.4D rocznika 1971, nauczyciele- absolwenci, autor trzeciego tomu monografii szkoły "Słownika biograficznego nauczycieli i wychowanków" kol. Jerzy Szczepański i prezes stowarzyszenia  Magdalena Helis-Rzepka–uczestniczyli w piątek 26.04 br. w uroczystym zakończeniu nauki uczniów z klas trzecich. W imieniu absolwentów młodszych kolegów pożegnał, życząc im intelektualnej niepokory w dalszej nauce,  prof. Jerzy Szczepański.
Po raz szósty zostały wręczone  trzy stypendia  im. Ireny Znojkiewicz, które nazwał imieniem swojej Mamy fundator, inżynier, absolwent z roku 1957, Maciej Znojkiewicz.
Otrzymali je: Katarzyna Czoch, uczennica klasy drugiej finalistka XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, o zainteresowaniach matematyczno-przyrodzniczych i artystycznych; Paweł Jaworski uczeń klasy drugiej , również biolog o zainteresowaniach artystycznych,laureat woj. etapu XLII Olimpiady Biologicznej, oraz Grzegorz Chlewicki abiturient , szachista, kapitan szkolnej drużyny, z którą zdobył   I miejsce i złoty medal w Międzyszkolnej Lidze Szachowej, absolwent szkoły muzycznej, zdobywca I miejsca w konkursie „Pasje i talenty” za „Fantazje Chopina na tematy polskie”. Stowarzyszenie wyróżniło próby poetyckie Grzegorza drugim miejscem w ubiegłorocznym konkursie i publikacją w 6 numerze almanachu Żeromszczak.
Monografie szkoły opatrzone imiennymi dedykacjami autora  trzeciego tomu odebrali z rąk  kol. Jerzego Szczepańskiego olimpijczycy:
Konrad Dworzaczek finalista VII Olimpiady Przedsiębiorczości;
Przemysław Florek , finalista III Olimpiady o Integracji Europejskiej;
Hubert Kwiecień laureat XIII Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka; finalista XIV Olimpiady Wiedzy o Prawie, finalista III Olimpiady o Integracji Europejskiej;
Hubert Majcherski Laureat XLI Olimpiady Biologiczne, walczył też na Międzynarodowej Olimiadzie Biologicznej w Singapurze;
Artur Pragacz finalista XLIII Olimpiady Matematycznej;
Kamila Snochowska finalistka XXXI Olimpiady Języka Łacińskiego;
Milena Staroń laureatka XLIII Olimpiady Języka Rosyjskiego;
Katarzyna Szustak finalistka XIII Olimpiady Teaologicznej.

Znani z szalonych pomysłów absolwenci z kl. 4D Anna Chudyka, Agnieszka Schmeidel, Ryszard Ostachowski i  Andrzej Domoń wręczyli  pamiątkowe medale- „bezcennego żeroma”-zespołowi muzycznemu złożonemu z abiturientów: Marka Bilnickiego , Filipa Machowskiego , Wiktora Kosterskiego-Spalskiego i Mikołaja Synowca.