Uroczystość wmurowania tablicy dziadków Stefana Żeromskiego

W niedzielę 13 października 2019 roku dzięki staraniom i finansowemu zaangażowaniu miejscowej

społeczności pod kierownictwem niezwykłej regionalistki Pani Bogusławy Poczętej odbyły się

uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej w Mokrsku.

Podczas uroczystej mszy świętej ksiądz proboszcz Kazimierz Jajeśniak przybliżył

zgromadzonym postaci dziadków naszego Patrona, którzy spoczywają na miejscowym cmentarzu.

Z właściwą sobie znajomością tematu wypowiedziała się w czasie mszy Pani Kazimiera Zapałowa

uzupełniając naszą wiedzę o szczegóły z życia przodków naszego Patrona, w czasie,

gdy mieszkali w Mokrsku.

W uroczystościach wziął udział Pan Wójt gminy Sobków Tomasz Chaja z Małżonką

i niewielka grupka niezawodnych Żeromszczaków.

Członkowie Stowarzyszenia Absolwentów naszej szkoły zapalili pod odsłoniętą tablicą

tradycyjną lampkę pamięci 

Po mszy i części oficjalnej Pani Bogusława Poczęta zaprosiła uczestników

na wspaniałe domowe ciasto, które dodało jeszcze słodyczy i ciepła tej

 

przemiłej uroczystości.

Tekst i foto - Tomasz Rutczyński