Upamiętnienie kolegi Pawła Pierścińskiego

W imieniu kolegi Macieja Zarębskiego zapraszamy na ceremonię odsłonięcia na domu przy ul. Kościuszki 12 w Kielcach, w którym w latach 1984-2017 mieszkał światowej sławy fotografik, współtwórca Kieleckiej Szkoły Krajobrazu, żeromszczak i honorowy członek naszego stowarzyszenia Paweł Pierściński poświęconej mu pamiątkowej tablicy.

Uroczystość odbędzie się w dniu 24 września 2022 r. o godz.12.00 w piątą rocznicę śmierci Pawła.

Tablicę ufundowali członkowie Świętokrzyskiego Towarzystwa Regionalnego z inicjatywy prezesa Macieja Zarębskiego.