Upał za miastem niestraszny

Kto chce odpocząć od gorących, obetonowanych Kielc, może uciec tuż za miasto. Nacieszy oczy ukwieconymi polami i łąkami,  zachwyci się zapachem ziół. Jeśli słońce będzie za bardzo grzało, można uciec do chłodnego lasu, gdzie zawsze można zobaczyć coś ciekawego. Wszak w najbliższej okolicy mamy pola i łąki pod lasami, a lasy pomiędzy polami i łąkami.

J