Udział "Żeromszczaków" w organizacji obchodów 100.lecia urodzin Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w dniach 15-18. 05.2019 r.

Program obchodów  100.lecia urodzin Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w Kielcach  dniach 15-18.05. 2019 r. przygotowały razem: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. W. Gombrowicza w Kielcach i Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Kielcach Żeromszczacy w ramach współpracy w społecznym Komitecie Obchodów Roku Pisarza. Udział Stowarzyszenie polegał przede wszystkim na przygotowaniu części wykładowej w dniu 17.05.br. oraz  teatralnej w dniu następnym.

 Uroczystości rozpoczęły się wycieczką poprowadzoną 16.05.br szlakiem związków autora Innego świata z rodzinnym miastem i regionem. Od domu rodzinnego na ul. Sienkiewicza prowadziła tą ulicą dalej, nastepnie ul. Małą do  Rynku, gdzie obejrzano wystawę planszową ukazującą, poprzez fotografie i cytaty z dzieł pisarza, jego związki z Ziemią Kielecką. Kolejno trasa przebiegała ul. Dużą, Placem Katedralnym do Muzeum Lat Szkolnych S. Żeromskiego- kiedyś szkoły Herlinga, Placu Wolności, przy którym mieszkał na stancji dolubianego przez pisarza parku. Nastepne przystanki leżały już na trasie poza Kielcami. Były to: Skrzelczyce związane z rodziną Herlingów-Grudzińskich, Św. Katarzyna, miejscowość poprzez Żeromskiego ważna również dla Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, cmentarz żydowski w Bodzentynie, gdzie spoczywa matka pisarza oraz posiadłość rodziny w Suchedniowie tzw. Stary Młyn. Wycieczkę opracował i prowadził  dr Paweł Grzesik z Muzeum Narodowego w Kielcach.

 W Starym Młynie miał miejsce „ wieczór u Herlinga”, czyli  spotkanie prowadzone przez dr Irenę Furnal z córką pisarza i suchedniowianinami związanymi z autorem "Innego swiata". Spotkanie wzbogaciło przestawienie prezentujące postać pisarza przygotowane przez zespół z Ośrodka Kultury Kużnica oraz występ aktora kieleckiego teatru, Dawida Żłobińskiego, czytającego obszerne fragmenty opowiadania Książę niezłomny. W wycieczce wzięło udział 9. absolwentów naszego liceum.

Do wygłoszenia w dniu 17.05. br. wykładów zaproszeni zostali przez nas: profesor Zdzisław Kudelski z  KUL i profesor Włodzimierz Bolecki z Instytutu Badań Literackich PAN.

 Wykład Z. Kudelskiego zatytułowany Gustaw Herling-Grudziński a „Kultura paryska”  dotyczył współpracy oraz wzajemnych relacji  redaktorów emigracyjnego pisma Kultura: Jerzego Giedroycia i Gustawa Herlinga-Grudzińskiego scharakteryzowanych w oparciu o prowadzoną przez nich korespondencję. Uzupełniała go fotograficzna prezentacja biografii Herlinga-Grudzińskiego.

W. Bolecki omówił w  wykładzie  Edycja krytyczna „Dzieł zebranych” i nowe badania twórczości Herlinga-Grudzińskiego kryteria, którymi kierował się jego zespół przy opracowywaniu wydawanej od 2009 roku wielotomowej edycji krytycznej dzieł zebranych pisarza. Wskazał  też nową perspektywę badań, jaką daje archiwum neapolitańskie. Ciekawe dopełnienie wykładu stanowiła prezentacja niepublikowanych wcześniej fotografii Herlinga-Grudzińskiego z okresu jego pobytu w armii gen. Andersa.  

Tę część obchodów prowadziła kol. Magdalena Helis-Rzepka, która ze strony Stowarzyszenia uczestniczyła również w ich przygotowaniu. Wykłady zostały zrealizowane dzięki wsparciu Województwa Świętokrzyskiego.

W godzinach popołudniowych miały miejsce dwa spotkania: rozmowa przeprowadzona przez  dr hab. Grażynę Maroszczuk z UŚ z córką pisarza oraz dyskusja na temat  „Gustaw Herling-Grudziński dzisiaj” poprowadzona przez dr Irenę Furnal.

Wieczorem w akcji plakatowania autobusów miejskich plakatami informującymi o tym, kim był G. Herling-Grudziński, też wzięli udział absolwenci naszej szkoły. Plakaty zostały stworzone  przez uczniów z Zespołu Państwowych  Szkół Plastycznych im. J. Szermentowskiego.

18. 05. br., w kolejnym dniu obchodów, odbyła się wycieczka dla zaproszonych na uroczystości wykładowców, a przede wszystkim dla córki pisarza, Marty Herling. Organizatorzy chcieli jej pokazać krajobrazy, które pisarz przechował w pamięci do końca życia.  Wiodła trasą przemierzaną przez Herlinga-Grudzińskiego  w latach szkolnych i opisaną w artykule Świętokrzyżczyzna. Znalazły się na niej: Karczówka-Ciekoty- Nowa Słupia i  Św. Krzyż.

Ostatnim wydarzeniem tego dnia i ostatnim w czasie  majowych obchodów  był  pokaz teatralny w sali kominkowej WDK w Kielcach. Grupa teatralna zaproszonych przez Stowarzyszenie seniorów z Buska Zdroju odegrała  pierwszą części sztuki napisanej przez instruktora teatralnego Arkadiusza Szostaka, zatytułowanej „Pielgrzym. Zwierciadło zniewolonego wieku”. Przedstawienie ukazywało  życie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w Neapolu:  emigracyjną samotność, rodzinę oraz trudne relacje z włoskim środowiskiem literackim. Po pokazie z zespołem spotkała się obecna na widowni córka pisarza. We wszystkich wydarzeniach towarzyszyła jej jako tłumaczka kol. Lilla Winiarska-Mancini.( M.H-Rz.)

 

 

Galeria: