Tworzenie z pasją, kreacja z głową, inwencja z przesłaniem, czyli...projekt znaku graficznego zwracającego uwagę na Stefana Żeromskiego w wybranym przez autora kontekście.

Mamy zaszczyt serdecznie zaprosić wszystkich chętnych do zaprojektowania logo lub ekslibrisu dotyczącego Stefana Żeromskiego z okazji nadchodzącej 150 rocznicy urodzin Patrona Naszej Szkoły.

We współczesnym świecie dominuje percepcja wzrokowa, więc znak-symbol wskazujący na Żeromskiego-twórcę, Żeromskiego-ciekawego człowieka czy Żeromskiego-pisarza związanego z Ziemią Świętokrzyską mógłby obudzić lub wywołać zainteresowanie Pisarzem, a może skłonić do sięgnięcia po jego utwory.

Nadesłane projekty chcemy zamieścić w październikowym 7 numerze „Żeromszczaka”, wraz z przedstawionymi w formie komiksu wątkami z trzech dzieł Autora: „Przedwiośnia”, „ Syzyfowych prac” lub „Ech leśnych”. Chcemy również zaproponowane przez twórców projekty przedstawić w formie plansz w trakcie ogólnopolskiej konferencji naukowej „Stefan Żeromski-nasz bliźni?”, przygotowywanej przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach i Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. W. Gombrowicza.

Prosimy o nadesyłanie prac, przede wszystkim, w formie elektronicznej (na adres: zarzad@zeromszczacy.pl ) lub  listownie, w nieprzekraczalnym terminie do 10 września br., na adres:
Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiegow K ielcach „Żeromszczacy”
25-033 Kielce, ul Ściegiennego 15.

Liczymy na wiele ciekawych pomysłów, interesujących projektów, z wykorzystaniem poczucia humoru twórcy oraz przeróżnych jego talentów, a także przywiązania do Patrona.