Święto Zmartwychwstania

Surrexit Christus vere! Alleluja!

           W tym świecie spowijanym mrokiem niepokoju, zła, pogardliwych uśmiechów i słów,

rozbłyska światło Chrystusa, który zwycięsko powstał z martwych.

Niech moc tego światła dotrze do ludzkich serc i wskaże 

drogę życia w pokoju, prawdzie i miłości.

Radosnych Świat Wielkanocnych!

J.J